Ministerie van Justitie

Tijdschriften

WODC
Producten en diensten
Publicaties

Justitiële verkenningen

25e jrg., nr. 5, juni/juli 1999

Schuld

Inhoud

Voorwoord

* prof. mr. Y. Buruma
Strafrecht is schuldstrafrecht

* prof. mr. S.A.M. van Stolwijk
Verdwijnt de schuld uit het strafrecht? Een tweetal schulduitsluitingsgronden

* prof. dr. K. Raes
Een samenleving van onverantwoordelijken; de grenzen van deresponsabilisering

* prof. dr. A.W.M. Mooij
Schuldervaring in een beeldcultuur

* dr. M.W. Bol
(On)schuldig kind; over gewetensvorming, straf en morele opvoeding
* prof. dr. B. Spiecker
Het cultiveren van schuldgevoelens; morele emoties in de opvoeding
* prof. dr. L. Walgrave en prof. dr. J. Braithwaite Schuld, schaamte en herstel
Summaries

Journaal

Literatuuroverzicht

WODC- informatiedesk

tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948

email: infodesk@wodc.minjust.nl

redacteur WODC-site: Hans van Netburg

email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 30-07-1999

Deel: ' Onderwerpen Justitiële verkenningen nr. 5 1999 '
Lees ook