Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Meldkamerbreed 5, augustus 1999

In dit nummer:

+ Veel belangstelling voor GMS en C2000 op Brand 99
+ Europese aanbesteding meldkamers en randapparatuur
+ Ontwikkelingen TETRA in Europa

+ Telefoonstoring treft ook Groningse hulpdiensten
+ Projectorganisatie ICT-Ambulancezorg

+ Werkgroep ARBAC/GMS werkt aan vergroting draagvlak voor GMS
+ GMS demonstratie

+ Nieuwe directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid
+ Informatiedag C2000 nodigt uit tot discussie
+ Nog zorgen over telecommunicatie: vitale systemen OOV-sector tijdig millenniumbestendig

+ 1-1-2

+ Voortgang invoering GMS


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Onderwerpen Meldkamerbreed 5, augustus 1999 '
Lees ook