Tweede Kamer der Staten Generaal

mondelinge vragenuur 4 april 2000

Gemaakt: 4-4-2000 tijd: 12:43


1

`s-Gravenhage, 4 april 2000

H E D E N T I J D E N S H E T V R A G E N U U R

Z I J N M O N D E L I N G E V R A G E N A A N D E

O R D E V A N:

Vragen van:


- het lid HARREWIJN (GROENLINKS) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, over de inhoud en status van een LISV-notitie inzake de WAO en over de onrust die mogelijk veroorzaakt is door berichtgeving over in die notitie verwoorde plannen die "forse ingrepen in de WAO" zouden behelzen
(Volkskrant en Parool, 29 maart jl.)


- het lid KANT (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aantrekken van verpleegkundigen van buiten de EU

- het lid RIETKERK (CDA) aan de minister van Justitie over het vervroegd vrijkomen van honderden gevangenen als gevolg van het sluiten en slopen van cellen.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Onderwerpen mondelinge vragenuur Tweede Kamer '
Lees ook