Provincie Noord-Holland

Magazine nr. 2 - 1999

N-H, Tijdschrift voor openbaar bestuur in Noord-Holland

Grotestedenbeleid

Steden willen het liefst rechtstreeks zaken doen met Den Haag. Beleidsnota Grotestedenbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
"Inhaalslag in achterstandswijken door grotestedenbeleid" (persbericht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van
1-3-1999).

Woonvisie

Discussienotitie van de provincie "Op weg naar visie wonen".

Glastuinbouw

Aan de voet van de Westfriese Omringdijk verrijst een nieuwe glazen stad.
Beleidsnotitie van het Ministerie van Land- en Tuinbouw. Cijfermatige informatie van het Ministerie van Land- en Tuinbouw over de land- en tuinbouw in Nederland.

N-H, Tijdschrift voor openbaar bestuur in Noord-Holland

N-H verschijnt zes keer per jaar. Een abonnement is gratis.

Vraag ook naar N-H Weekbericht om wekelijks op de hoogte blijven van provinciaal nieuws, vergaderingen en provinciale publicaties. Ook voor N-H Weekbericht is een abonnement gratis.

Mail ons de volgende gegevens :

Naam
Voorletters
Functie
Titel
Adres
Postcode
Woonplaats

en vermeld of u een abonnement wilt op het tijdschrift N-H, op het N-H Weekbericht of op beiden.

U kunt ook bellen naar bureau Communicatie, tel. (023) 514 44 52

tijdschrift N-H Tijdschrift weekbericht N-H Weekbericht

Deel: ' Onderwerpen N-H, Tijdschrift openbaar bestuur Noord-Holland '
Lees ook