aflevering 25 van 25 juni 1999

europees privaatrecht na amsterdam / het verdrag van amsterdam geeft aan twee specifieke rechtsgebieden een nieuwe impuls: het internationaal privaatrecht en het burgerlijk procesrecht. voor een algehele codificatie van het europees privaatrecht is de eerste noch de derde pijler echter een goede uitvalsbasis. volgens mr g. betlem en prof. mr e.h. hondius dient hiervoor de aandacht vooralsnog te blijven uitgaan naar particuliere wetgeving. voorlaatste bijdrage in de reeks over het verdrag van amsterdam.

hoge beroep in het bestuursrecht: herkansing, afvalrace of roulette? / wat is het nut van n algemene wet bestuursrecht en uniforme bepalingen van procesrecht, wanneer de verschillende appelcolleges hun eigen lijn uitzetten en een eigen interpretatie geven aan die bepalingen? een goed zicht op de opvattingen van de appelrechter over aard en omvang van de rechterlijke beoordeling in hoger beroep ontbreekt. mr drs r. de bock pleit o.m. voor een rechtseenheidsvoorziening en meer in het bijzondere voor het invoeren van de mogelijkheid van cassatie in het bestuursrecht.

verder in deze aflevering o.m.:


* een paar vragen naar aanleiding van de `hakkelaar'-arresten
* stelselmatige observatie

in de volgende aflevering o.m.:
het proefschrift ter discussie. oproep voor njb-salon op 12 november a.s.

Deel: ' Onderwerpen Nederlands Juristenblad nr. 25 1999 '
Lees ook