Gemeente Rotterdam


Deze maand in Nieuw Rotterdams Tij

Wim Noordzij, Rotterdams projectleider Euro 2000:

'Rotterdamse evenementen moeten
marketing meer op elkaar afstemmen'

Organisatoren van grote Rotterdamse evenementen, zoals Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001, Euro 2000 en Wereldhavenfestival, gaan teveel hun eigen gang bij het zoeken naar sponsors. Het gevolg daarvan is dat ze zich allemaal op dezelfde bedrijven richten. Een gerichte 'Rotterdam events marketing' kan dit voorkomen. Dit zegt Wim Noordzij, projectleider Euro 2000 bij de gemeente Rotterdam, in het februari-nummer van Nieuw Rotterdams Tij (NRT).

Volgens Noordzij zouden de evenementen potentiële sponsors bijvoorbeeld jaarlijks een gezamenlijk sponsorpakket kunnen aanbieden. Op de lange termijn kan dit grote kansen bieden voor de evenementen en festivals in Rotterdam. Noorzij uit in NRT ook kritiek op de animo die het Rotterdams bedrijfsleven voor Euro 2000 heeft getoond. 'Mijns inziens hebben ze onvoldoende in de gaten welke kansen het op twee na grootste sportevenement in de wereld hun kan bieden. Al onze inspanningen ten spijt, blijft het resultaat onbevredigend.'

Wijkaanpak
In het februari-nummer van NRT is ook te lezen dat Johan Henderson, voorzitter van de deelgemeente Feijenoord, forse kritiek heeft op de snelheid waarmee de deelgemeente steeds plannen moet indienen bij het gemeentebestuur. Henderson: 'We krijgen te weinig tijd om bewoners bij de wijkaanpak te betrekken. Daarom werken we noodgedwongen in de omgekeerde volgorde: eerst maken we plannen, daarna laten we zoveel mogelijk mensen meepraten. Dat lijkt me verkeerd. Het gevolg is dat we geld krijgen voor projecten die we straks gewijzigd gaan uitvoeren. Dan hebben we wel wat uit te leggen.'

NRT bericht ook dat het gemeentelijk project Wederzijds Profijt zijn werkterrein gaat verbreden. Dit succesvolle project is tot nu toe voornamelijk in de deelgemeente Feijenoord actief. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft extra geld uitgetrokken om de formule ook in andere deelgemeenten en omliggende gemeenten toe te passen. Binnen Rotterdam komen hiervoor de zes 'strategische wijkaanpakgebieden' (Hoogvliet-Noord, Noord, Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Kralingen-Crooswijk) en nieuwe ontwikkelingslocaties (zoals Nesselande) met voorrang in aanmerking Wederzijds Profijt is in 1991 opgericht om werkzoekenden in Rotterdam-Zuid te laten profiteren van de extra werkgelegenheid die voortvloeide uit de grote bouwwerken op de Kop van Zuid.

En verder onder meer in het februari-nummer van Nieuw Rotterdams Tij:


* Vijf pagina's (redactioneel artikel en twee gastbijdragen) over de vraag wat de
gemeente eraan kan doen om de veiligheidsgevoelens van de burger te vergroten. In het omslagartikel is te lezen dat de gemeente grote moeite zal hebben om haar doel op dit gebied te halen: een 7 in 2002 voor veiligheid. Intensieve samenwerking op straat- en buurtniveau lijkt het meest succes te bieden. Maar door de schaalvergroting van organisaties (politie, scholen, woningbouwcorporaties) zit daar tevens de zwakke plek. Volgens Marnix Eysink Smeets, directeur van een bureau voor criminaliteitsbeheersing en veiligheidszorg, moet de gemeente in haar veiligheidsbeleid het gevoel van de burger als uitgangspunt nemen, hoe terecht of onterecht die gevoelens ook zijn. Bovendien moet Rotterdam beter kijken naar de 'zeldzame plekken' in de stad waar een drastische verbetering van de veiligheid is opgetreden. De ervaringen daar moeten volgens hem als startpunt voor de aanpak in onveilige wijken worden genomen.


* Harde kern werklozen moet sociale training krijgen. Arbeidsbemiddelaars bijten hun tanden stuk op de grote groep langdurig werklozen in Rotterdam. Zo wist een lasproject in Charlois bij een omvangrijke wervingsactie (600 werklozen kregen een uitnodiging) slechts drie deelnemers te strikken. Het bureau Noord Detachering gooit per 1 juni de handdoek in de ring. Er zijn te weinig geschikte werklozen voor de talloze vacatures die het bureau heeft uitstaan. Directeur Piet Bosschaart is van mening dat de 'harde kern' van werklozen in Rotterdam te weinig sociale vaardigheden heeft om aan het werk te kunnen. 'Iemand die met een goed hersocialisatieproject komt verdient wat mij betreft een prijs.'


* Interview met Joost Schrijnen, gemeentelijk programmamanager voor het Ruimtelijk Plan Rotterdam 2010.
Hij vertelt in NRT dat er nogal wat misverstanden bestaan over de vernieuwing van het Rotterdams Centraal Station. 'Iedereen denkt dat we over drie maanden met een uitgewerkte maquette komen. Maar eerst moeten we afspraken maken met private partners en het rijk. We staan nog maar aan het begin van het proces, Maar als het aan mij ligt, moet er toch rond 2005 een heleboel veranderd zijn rond het station.'

Deel: ' Onderwerpen Nieuw Rotterdams Tij februari 2000 '
Lees ook