Gemeente Rotterdam


Deze maand in Nieuw Rotterdams Tij

Nieuw Rotterdams Tij is een uitgave van de gemeente Rotterdam. Dit concernblad bericht tienmaal per jaar over de beleidsprioriteiten van het Rotterdamse gemeentebestuur. Een greep uit de onderwerpen in nummer negen (uitgave 28 oktober):


* Gemeente moet beter prioriteiten stellen De plannen van het Rotterdamse stadsbestuur tot 2010, opgenomen in de Stedelijke Visie, zijn kritisch maar overwegend positief ontvangen door partners van de gemeente. Hun kritiek richt zich vooral op de onvoldoende prioriteitstelling van B&W. Joop van Caldenborgh, voorzitter van de Kamer van Koophandel in deze regio, is het meest kritisch. 'De hoeveelheid overheidsrapporten is nauwelijks bij te houden. De inkt krijgt niet eens de kans om te drogen. Visie is onmisbaar, maar ik wil ook graag weten wat de gemeente morgen gaat doen.'


* Gevraagd: bedrijventerreinen
Rotterdam worstelt met een tekort aan fysieke ruimte voor het bedrijfsleven. Bij ongewijzigd beleid zit Rotterdam over tien jaar met een tekort van zo'n 500 hectare voor 'droge' (niet-havengerelateerd) bedrijvigheid. Ton Geerts: directeur van de Kamer van Koophandel: 'We houden er rekening mee dat het tekort nog groter is dan de gemeente heeft laten berekenen. In streekplannen voor de regio Rotterdam is 800 ha aan bedrijfsruimte opgenomen. Maar het gebeurt vaak dat overheden daar niets mee doen of de grond een andere bestemming geven, zoals woningbouw of natuurgebied. Het Rijk zou, net als bij woningbouw gebeurt, lagere overheden taakstellingen kunnen opleggen voor de aaneg van bedrijventerreinen.'


* Sterke jeugd heeft goede toekomst
De gemeente Rotterdam wil dat 80% van de kinderen tussen nul en vier jaar in 2002 gebruikmaakt van voorschoolse opvang. Nu doet bijna 50% dat. Vooral allochtone ouders houden hun kinderen thuis. Volgens het gemeentebestuur lopen deze kinderen daardoor een ontwikkelingsachterstand op. Verantwoordelijk wethouder Els Kuijper geeft toe dat het een enorme krachttoer zal worden om de doelstelling van 80% te halen. Kuijper: 'Het wordt lastig om fysieke ruimte te vinden voor uitbreiding. Je kunt wel geld hebben, maar er zijn ook gebouwen nodig, en personeel.' Opvoedkundige Elsie Sloot vraagt zich af of het wel zinvol is om zoveel te investeren in de opvang van heel jonge kinderen. 'Ik denk dat je moet wachten tot de kinderen meer aanspreekbaar zijn en ze dan moet helpen om hun weerbaarheid en sociale ontwikkeling te vergroten.'


* Interview met Peter Laman, programmamanager Economie en Werk Een van de hoofddoelen van de collegeprioriteit Economie en Werk is het creëren van minimaal 10.000 exta banen tot 2002. Laman vertelt in dit interview dat dit doel al in 1998 is bereikt. Vorig jaar zijn er 12.000 arbeidsplaatsen bij gekomen. Laman: 'Maar je bent natuurlijk niet klaar als je nog circa 45.000 mensen met bijstand, 30.000 WAO'ers en 12.000 WW'ers in je stad hebt.'


* Senioren en veiligheid - Meer begrip kweken tussen jong en oud De gemeentelijke projectgroep Veilig heeft in samenwerking met ouderenorganisaties een plan gemaakt dat tal van voorstellen bevat om de onveiligheid en gevoelens van onveiligheid van ouderen te verminderen. Hoewel ouderenorganisaties over het algemeen enthousiast zijn over het plan, is er ook kritiek. 'Wat ik altijd zo jammer vind, is dat er op het stadhuis van alles bedacht wordt. En als het dan op uitvoering aankomt, is het geld op. Dan moet er een blik vrijwilligers opengetrokken worden om de plannen in de wijken te verwezenlijken.'


* Felicitatiedienst in tien wijken
In tien Rotterdamse wijken met een hoog percentage allochtone bewoners gaat vanan 1 november een 'felicitatiedienst' van start. Dit initiatief van Stichting De Meeuw heeft tot doel om bewoners meer gebruik te laten maken van voorzieningen in hun wijk. Twintig wijkconsulenten van allochtone afkomst gaan daartoe op bezoek bij ouders van wie het kind twee jaar is geworden.

Nieuw Rotterdams Tij is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven, bestuurders, media en anderen die geïnteresseerd zijn in het gemeentelijk beleid. Zij krijgen het blad gratis toegestuurd. Daarnaast worden 1500 exemplaren verspreid via zo'n vijftig publieksinformatiepunten in Rotterdam (bibliotheken, deelgemeenten en dergelijke). Totale oplage: 10.700 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt eind november.

Deel: ' Onderwerpen Nieuw Rotterdams Tij '
Lees ook