Nederlandse Katholieke Oudervereniging


Persbericht

Den Haag, 18 februari 1999

In nummer 1 van het magazine OUDERS & SCHOOL
treft u onder meer aan:


1. Ouders worden op hun wenken bediend als het gaat om informatie voor een goede keuze van een school voor voortgezet onderwijs. De overheid brengt jaarlijks de Onderwijsgids VO uit. Sinds enkele jaren publiceert het dagblad Trouw een jaarlijkse beoordelingslijst van VO-scholen. De overheid is dat voorbeeld vorig jaar gevolgd met de nog wat fletse Kwaliteitskaart. Dat kon natuurlijk niet uitblijven met een overheid die een samengaan van de publieke en de private sector met warme gevoelens bejegent. Maar de centrale vraag bij al deze initiatieven blijft: schieten de ouders er iets mee op? In het artikel ‘Keuzegids Middelbare Scholen 1999 een ‘must’ voor ouders?’ plaatsen wij een aantal kanttekeningen.


2. Op woensdagmiddag 27 januari jl. werd op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) de Prijs voor de beste schoolgids 1998 uitgereikt. Uit de negen genomineerde scholen koos de breed samengestelde jury uiteindelijk de katholieke basisschool St. Joan uit Soerendonk als winnaar. Deze school, waarvan de ouderraad NKO-lid is, mag zich een jaar lang profileren als de school met de beste schoolgids van Nederland. En niet zomaar, want de gids is duidelijk voor ouders geschreven. In het artikel “Katholieke basisschool St. Joan heeft de beste schoolgids van Nederland’ wordt ook aandacht besteed aan de (gemiste) kwaliteiten van de andere schoolgidsen.


3. In de eerste fase van het voortgezet onderwijs zijn grote veranderingen gaande. Niet alleen wordt de inhoud van het onderwijs vernieuwd. Ook zal er sprake zijn van een geheel nieuwe structuur. Vooral voor het VSO-LOM en -MLK zijn de veranderingen ingrijpend. In dit nummer van Ouders & School richten wij het vizier op het VSO-MLK. In het artikel ‘Wat gebeurt er in het VSO-MLK?’ vertelt Bert Lautenbach, directeur van een VSO-MLK-school Žn voorzitter van het Landelijk Werkverband VSO-MLK over de vormgeving en de inrichting van het pratijkonderwijs. Uitvoerig gaat hij in op de specifieke leerbehoeften van de leerlingen die het praktijkonderwijs zullen bezoeken. Een bevlogen betoog met een kritisch oog voor mogelijke valkuilen.


4. Het centrale thema in deze jaargang van Ouders & School is ‘Communiceren op school’. Ouders communiceren op tal van manieren met de school. Zoals bijvoorbeeld de communicatie tussen ouder en leraar over het eigen kind. Of de communicatie tussen de ouders in de ouderraad en de achterban. Of de communicatie tussen de ouders in de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Of de communicatie tussen de school en alle ouders (bijvoorbeeld bij stakingen!). Die communicatie verloopt niet altijd goed. Soms ligt dat aan de leraar of de school. Soms ligt dat aan de ouder(s). In het artikel ‘Goed communiceren is te leren!’ wordt met een alledaags voorbeeld uiteengezet hoe communicatie tot stand komt, hoe het mis kan gaan en hoe het verbeterd kan worden.


5. In het artikel ‘Leerlingen uitgedaagd een moreel oordeel te geven’ wordt aandacht besteed aan de onlangs verschenen bundel ‘Literatuur en identiteit in het Katholiek Voortgezet Onderwijs’. De bundel is bedoeld voor het vak Nederlands in de tweede fase VO. Aansluitend bij hun belevingswereld worden jongeren aan de hand van twee thema’s en zestien uitwerkingen uitgedaagd een eigen mening te formuleren die wordt geijkt aan elementen uit de katholieke traditie en cultuur.


6. In de column op de achterkant wordt terugblikkend nogmaals ingegaan op de stakingen in het onderwijs en het NKO-standpunt daarover. Van vakbondszijde klinkt nog wel eens het verwijt door dat de ouderorganisaties niet moeten zeuren zonder dat wordt ingegaan op de inhoudelijkheid van onze argumenten. Dit soort gemakzuchtige demagogie past naar de mening van de NKO niet meer in een tijd waarin de verhoudingen in het onderwijs aan het veranderen zijn. Het is toch niet meer dan fatsoenlijk dat aan de ouders, als partners in opvoeding en onderwijs, tijdig wordt uitgelegd (communicatie!) waarom het voltallige personeel al dan niet gaat staken en wat de school heeft geregeld voor de opvang van kinderen die niet naar huis kunnen.

Deel: ' Onderwerpen nummer 1 magazine Ouders & School '
Lees ook