Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg

Drugsvrij psychiatrisch ziekenhuis een illusie

AMERSFOORT, 20051220 -- In psychiatrische ziekenhuizen wordt op grote schaal gedeald en gebruikt. Behandelaars van verschillende instellingen geven toe dat ze er niet langer naar streven om de drugs buiten de deur te houden. Een drugsvrije instelling noemen ze een illusie. Ondertussen zijn psychiatrische patiënten steeds vaker het slachtoffer van diefstal en afpersing. Langzamerhand groeit bij ggz-instellingen het besef dat de psychiatrie veel meer gebruik moet maken van de kennis in de verslavingszorg. In Psy 14 een reportage over drugs in de geestelijke gezondheidszorg.


Tbs'ers in de wijk

De tbs-klinieken zitten overvol. Men verwacht dat over twee jaar driehonderd tbs'ers in de gevangenis wachten op een behandelplek. De stagnerende uitstroom wordt mede geweten aan de reguliere ggz en regionale instellingen voor beschermd wonen (ribw), die huiverig zouden zijn om deze patiënten op te nemen. Het blijkt echter dat de overgang van de strak gestructureerde tbs-kliniek naar een beschermde woonvorm in de wijk ook niet altijd werkt omdat tbs'ers de vrijheid niet aankunnen. De praktijk in Utrecht wijst uit dat het wel goed kan gaan als de ribw samen met de tbs-kliniek, de patiënt langzaam laten wennen aan een leven in de samenleving. Daarbij wordt er voor gekozen om de buurt niet in te lichten. In de vijfde en laatste aflevering in de serie over de tbs aandacht voor de knelpunten en oplossingen van de uitstroom van tbs-patiënten.

'Dbc's zijn schending van het beroepsgeheim'

In een uitgebreid interview noemt de rebelse psychiater en psychotherapeut Kaspar Mengelberg de diagnose-behandelingcombinatie (dbc) een schending van het beroepsgeheim. 'De dbc-registratie is een totale ramp... het tast de geheimhouding en de professionele autonomie aan'. Samen met andere vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten heeft hij de website www.devrijepsych.nl opgezet, die oproept tot verzet tegen aantasting en afbraak van hun vak.

Verder in de laatste Psy van 2005:

- Een discussie in Arena over politiek correcte woordkeuze: cliënt versus patiënt
- Een terugblik op het verbeterprogramma in de verslavingszorg Resultaten Scoren
- Een recensie van het boek 'Te zot voor woorden' van psychiater Bram Bakker

Deel: ' Onderwerpen Psy, tijdschrift over geestelijke gezondheidszorg nr. 14 '
Lees ook