SER


SER BULLETIN

Het SER-bulletin is een maandelijkse uitgave met nieuws en informatie over de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid. Een jaarabonnement kost f 55,--.
Opgave jaarabonnement uitsluitend schriftelijk bij de abonnementenadministratie van de SER, postbus 90405, 2509 LK Den Haag.

INHOUDSOPGAVE nr. 5
mei 1999

"Het kernbegrip is kwaliteit"
Door: Jeroen Zonneveld
Stichting Natuur en Milieu gaat deelnemen aan een tweetal SER-commissies. Directeur Ad van den Biggelaar kent de SER van binnenuit, want in de jaren 70 en 80 vertegenwoordigde hij de FNV in de raad. Geen wonder dat hij een van de grootste voorstanders is van het zogeheten groene poldermodel. Een nadere kennismaking met een geïnspireerde en vasthoudende milieuactivist.

De renovatie van de PBO
Door: Huub Scholtz
Een achtergrondverhaal van SER-medewerker Huub Scholtz over de actuele ontwikkelingen in de wereld van de product- en bedrijfschappen, naar aanleiding van het aannemen door de Eerste Kamer van de wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie. "De ideologische lading is op de achtergrond geraakt. De oorspronkelijke pretenties zijn realistischer geworden; de aandacht richt zich op de prestaties."

Effectiviteit opleidingen op de werkplek moet beter Door: Corry Velders
Volgens promovendus Marcel van der Klink kan er nog heel wat verbeteren aan werkplekopleidingen. "Aan de werkplek zelf, maar bijvoorbeeld ook aan het natraject. Als je mensen opleidt om bepaalde dingen te leren, moet je ze daarna ook de mogelijkheid geven het geleerde regelmatig toe te passen."

MHP 25 jaar
Door: Corry Velders
Vorige maand vierde de vakcentrale MHP zijn 25-jarig bestaan. Begonnen als een soort rebellenclub, groeide de organisatie in een kwart eeuw uit van een protestbeweging tot een algemene en breed georiënteerde vakbeweging, met ruim 225.000 leden.

Deel: ' Onderwerpen SER Bulletin mei 1999 '
Lees ook