Voedingscentrum
Januari 2003

Deze maand in Voeding Nu:

Novel Protein Foods
Annet Hoek, Hanneke Elzerman, Pieternel Luning, Kees de Graaf Onderzoekers doen hun best om alternatieve producten voor vlees met vergelijkbare voedingswaarde te ontwikkelen, Novel Protein Foods. Aan welke eigenschappen zouden deze nieuwe producten moeten voldoen?

Alternatieven voor vlees
Marcel Temminghoff en Jack Stroeken
Hoe staat de toekomst van alternatieven voor vlees ervoor? In twee artikelen wordt ingegaan op de opkomst van vleesalternatieven en manieren om nieuwe producten hiervan op de markt te brengen.

Scheiding van ggos in de keten
Huib de Vriend
Consumenten zouden de keuze moeten hebben tussen levensmiddelen die met of zonder genetische veranderingstechnieken tot stand zijn gekomen. Om deze keuzevrijheid te garanderen lijken extra maatregelen in de productieketen nodig.

Europese regelgeving rond genproducten
Lysanne van der Lem
In Europa is overeenstemming bereikt over twee verordeningen die mogelijk bijdragen aan het opheffen van de huidige stop op de introductie van producten die met of van ggos zijn vervaardigd. Ook komt er meer informatie voor de consument beschikbaar.

Gezondheidseffecten van kool
Ruud Verkerk en Matthijs Dekker
Verschillende manieren van het koken van kool blijken een verschillend effect te kunnen hebben op de gezond. Er zijn aanwijzingen dat de bereiding in de magnetron beter is dan het koken van kool in water.

Vorige maand in Voeding Nu
Zie ook www.voedingnu.nl

Deel: ' Onderwerpen Voeding Nu januari 2003 '
Lees ook