Tweede Kamer der Staten Generaal

vragenuu.r08 mondelinge vragen 8 februari 2000

Gemaakt: 8-2-2000 tijd: 12:21

`s-Gravenhage 8 februari 2000

H E D E N T I J D E N S H E T V R A G E N U U R

Z I J N M O N D E L I N G E V R A G E N A A N D E

O R D E V A N:

Vragen van:


- het lid VENDRIK (GROENLINKS) aan de minister van Financiën over het plan van de minister om het huurwaardeforfait af te schaffen voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost.

(Algemeen Dagblad, 4 februari jl.)


- het lid DE WIT (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitlatingen van de minister over de bestrijding van de armoedeval.

(Buitenhof, 6 februari jl.)


- het lid KANT (SP) aan de minister-president over uitspraken van de minister-president met betrekking tot de Wet Openbaarheid Bestuur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Onderwerpen vragenuurtje Tweede Kamer '
Lees ook