Vereniging Eigen Huis


In de woonconsument van februari1999

Eigen huis duur betaald / Prijzen verder omhoog In 1998 werd voor de gemiddelde woning f 293.000,- betaald. In 1997 was dat f 271.000,-. Dat is een stijging van 8%. Voor vrijstaande huizen bedroeg de landelijke stijging zelfs 11%. Een overzicht van de prijzen per woningtype per provincie in 1998.

Garantie voorbij of voorbij de garantie?
Mankementen die zich na het verstrijken van de garantieperiode aandienen, worden door leveranciers of aannemers vaak afgedaan met de woorden "Pech gehad". Laat u echter niet afschepen... de garantie op GIW-woningen gaat verder dan de garantietermijn.

Aangifte belasting 1998
Het huis en de hypotheek zijn voor de meeste mensen de belangrijkste posten op het aangiftebiljet. Een toelichting vanuit de optiek van de eigen huisbezitter is daarom beslist aan te bevelen. Dat geldt vooral als uw situatie vorig jaar is gewijzigd. U bent bijvoorbeeld verhuisd, in het huwelijk getreden of gaan samenwonen, u heeft de hypotheek verhoogd of overgesloten naar een lagere rente, enz. In al die gevallen heeft dat ook invloed op uw aangifte. In het belastingkatern in deze Woonconsument komen achtereenvolgens aan de orde:
* Optimaal profiteren van de belastingvrijstellingen
* Aftrekbare kosten in verband met een verhuizing voor uw werk
* In 1998 een huis gekocht

* Aangifte doen voor vermogensbelasting

Deel: ' Onderwerpen Woonconsument februari 1999 '
Lees ook