Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Introductie
Het onderwijs heeft nog steeds te kampen met een groot personeelstekort. In 2001 waren er 4000 vacatures, met name in het primair en voortgezet onderwijs. Dat aantal is wel veel lager dan voorspeld. Het lijkt er daarom op dat de maatregelen om meer mensen in het onderwijs te laten werken, hun vruchten afwerpen. En ook de inspanningen om te voorkomen dat leerkrachten en medewerkers het onderwijs verlaten. Dit dossier bevat informatie over werk(en) in het onderwijs. Over het lerarenbeleid, over zij-instromers en herintreders, en over zaken als functiedifferentiatie, taakverbreding en betere arbeidsvoorwaarden.

Nieuw(s)
Het nieuwe dossier Werk(en) in het onderwijs is een samenvoeging van de huidige drie dossiers Lerarenbeleid, Arbeidsmarkt en Onderwijsondersteunend personeel. Binnenkort zullen deze afzonderlijke dossiers ophouden te bestaan.

Ministerie van OCenW
Europaweg 4
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer
T: 079 323 23 23
F: 079 323 23 20
E: info@minocw.nl

Deel: ' Onderwijs kampt nog steeds met groot personeelstekort '




Lees ook