Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 12 mei 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Rol docent en leerling verandert
ONDERWIJS EN OPLEIDING CENTRAAL TIJDENS ONDERWIJS RESEARCH DAGEN OP 20 EN 21 MEI

Studiehuis, tweede fase, basisvorming, profielen; het onderwijs is de afgelopen jaren voortdurend in beweging. Niet alleen de inhoud van de vakken is onderwerp van gesprek, ook de manier waarop vakken aangeboden worden staat ter discussie. De rol van de leraar en van leerling verandert. Zelfstandigheid en leren leren zijn hierbij de centrale woorden. Hoe zien deze veranderingen er in praktijk uit? Wat kunnen scholen en lerarenopleidingen doen om met de nieuwe ontwikkelingen om te gaan?
Tijdens de jaarlijkse Onderwijs Research Dagen (ORD), op donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei, bespreken onderwijsonderzoekers, docenten, opleiders en andere deskundigen de situatie in het Nederlandse onderwijs. Deze dagen worden dit jaar georganiseerd door de Katholieke Universiteit Nijmegen.

De oude lessituatie op scholen in het voortgezet onderwijs staat op de helling. Een docent is niet langer degene die van begin tot eind de les bepaalt en alle benodigde informatie aan leerlingen doorgeeft. De nieuwe rol die hij heeft, is die van begeleider. Hij begeleidt leerlingen tijdens de les en is op de achtergrond aanwezig als ze hulp nodig hebben. Leerlingen krijgen een grote mate van zelfstandigheid. Meer dan vroeger moeten ze nu zelf op zoek gaan naar informatie en leren zelfstandig met de lesstof om te gaan. De verantwoordelijkheid voor de voortgang daarvan ligt bij hen. Passief meedoen, bijvoorbeeld huiswerk niet maken, betekent dan ook dat leerlingen zichzelf in de wielen rijden.

Deze nieuwe lessituatie is onder andere terug te vinden in de Tweede Fase, en in het bijzonder bij het Studiehuis. De Tweede Fase geldt voor leerlingen uit de bovenbouw. Ze kiezen een vastgelegd vakkenpakket, een profiel, welke aansluit op de vervolgopleiding die ze gaan doen. Het studiehuis is de manier waarop leerlingen onderwijs krijgen. Ze kunnen zelf bepalen of ze naar een les gaan of dat ze in kleine groepjes in aparte ruimtes aan een project willen werken. Waar het om gaat is dat ze zelfstandig de lesstof door werken.

Voor leerlingen kunnen deze veranderingen moeilijk zijn. De zelfstandigheid die leerlingen krijgen, vinden sommigen te groot. Ze missen het overzicht een tijdsindeling te maken of een planning voor het verwerken van leerstof. Het zelfstandig leren werken is niet te leren op korte termijn. Vandaar dat in de basisvorming, in de onderbouw, al gestart wordt met het leren leren.

Ook voor docenten zullen de veranderingen moeizaam verlopen. Tot voor kort waren zij de aangevers van informatie, degene die het verloop van de les van begin tot eind bepaalden. Die didactiek is veranderd, ze zullen nu meer op de achtergrond aanwezig zijn. Zeker voor docenten die gewend waren leerlingen intensief te begeleiden tijdens en na de les, zal het wennen zijn. De lerarenopleidingen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het is immers daar dat een deel van het vak wordt geleerd.

Op de ORD vinden ruim zestig symposia en andere sessies plaats om de laatste ontwikkelingen in onderzoek naar onderwijs en opleiding te bespreken.

Onderwijs Research Dagen


* Datum: 20 & 21 mei 1999

* Tijd: Donderdag 20 mei: 09.30 - 19.30 uur Vrijdag 21 mei: 09.30 - 17.00 uur

* Plaats: Aula/Congresorganisatie, Comeniuslaan 2
* Internetadres: https://www.socsci.kun.nl/ped/owk/ord99/

 

Deel: ' Onderwijs Research Dagen 1999 '
Lees ook