Algemene Onderwijsbond


Laatste wijziging :28-01-99

Aan de leden van de Algemene Onderwijsbond in het primair en voortgezet onderwijs en de bve-sector

OPROEP:
STAAKT MASSAAL OP 9 FEBRUARI

In de ochtend van 28 januari zijn de onderhandelingen met minister Hermans over de onderwijs- cao opgeschort. Hoewel de onderwijsbonden flinke concessies deden, bleef het laatste bod van de minister voor de algemene loonsverhoging in 1999 steken op gemiddeld 2,15 procent, voor 2000 op 1,8 procent. De gezamenlijke onderwijsbonden hadden hun bod terwille van een akkoord verlaagd tot 2,7 procent aan het begin van beide jaren. Maatregelen voor het inhalen van salarisachterstanden wil Hermans pas begin 2001 invoeren. Voor het onderwijsondersteunend personeel heeft hij geen enkele verbetering in het vooruitzicht gesteld en voor directieleden in het primair onderwijs slechts een bescheiden maatregel. De minister volhardt in zijn streven naar invoering van prestatieloon in het onderwijs. Hij weigert de daarvoor beschikbare 215 miljoen te gebruiken voor een aanvaardbaar loonbod. De onderwijsbonden beschouwen de handelwijze van de minister, met op de achtergrond het hele kabinet, als een belediging van het onderwijspersoneel, in het bijzonder van de 78.000 stakers die in de week van 18-22 januari het werk neerlegden voor een goede cao.

Om de druk op het kabinet op te voeren alsnog een beter bod mogelijk te maken, roept het hoofdbestuur van de AOb alle leden in de sectoren primair en voortgezet onderwijs en de bve- sector op om op dinsdag 9 februari massaal het werk neer te leggen. Deze stakingsoproep heeft al grote bijval gekregen van de stakers die vorige week bijeen kwamen op de grote regionale manifestaties.

Het bestuur roept iedereen die in de week van 18-22 januari staakte dit opnieuw te doen, en degenen die toen nog doorwerkten, nu solidair te zijn en mee te staken.

Op 9 februari zullen stakers zich 's ochtends kunnen inschrijven. In de middag wordt een grote manifestatie gehouden in Den Haag, gevolgd door een demonstratieve optocht. Nadere bijzonder heden vindt u in Het Onderwijsblad dat zaterdag 6 februari wordt bezorgd. In dat nummer staat ook gedetailleerde informatie over het cao-conflict.

Als u van plan bent te staken, dient u uw directie op de hoogte te stellen. Deze ontvangt ook een oproep. Werkzaamheden die verband houden met examens en die geen uitstel dulden, moeten voortgang vinden. Dit is de enige uitzondering. Opvang van leerlingen behoort niet tot de verantwoordelijkheid van stakers. Bij registratie verzoeken we u uw lidmaatschapsbewijs mee te nemen. Inschrijving als lid ter plekke is mogelijk.

Het is niet uitgesloten dat in de week van 1-5 februari nog een opening ontstaat in het cao-overleg. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, wordt de staking via de media afgelast.

Als er echter nog geen goede cao is, zien we u, 9 februari in Den Haag!

Namens het hoofdbestuur:

Jacques Tichelaar, voorzitter

Liesbeth Verheggen, secretaris

Deel: ' Onderwijsbond roept op tot staking op 9 februari '
Lees ook