CDA

Werner: onderwijsinspecteur moet ontwikkeling van kwaliteitsborgingssysteem binnen scholen stimuleren

"Een wet op het onderwijstoezicht maken is natuurlijk heel mooi, maar daarmee heb je nog geen beter onderwijs. Het kan wel de condities en de kaders daarvoor creëren, maar uiteindelijk zal het ervan afhangen hoe de inspectie de komende jaren haar taak invult, opvat en uitvoert." Dit zei Eerste Kamerlid Jos Werner tijdens de plenaire behandeling van de Wet op het onderwijstoezicht, op dinsdag 18 juni jl. "Zij zal bij de scholen moeten bewijzen dat zij een toegevoegde waarde heeft en daadwerkelijk kennis heeft waardoor scholen zich gestimuleerd voelen in hun eigen proces van kwaliteitsverbetering."

De CDA-fractie in de Eerste Kamer is voor een krachtig beleid om scholen aan te sporen om op basis van die verantwoordelijkheid primair zelf systemen van kwaliteitsborging te hanteren binnen de eigen organisatie of in collectief verband door middel van certificatie. De ontwikkeling van kwaliteitsborgingssystemen en de introductie daarvan binnen de scholen kan volgens de fractie steviger en systematischer worden aangepakt.

"Bijvoorbeeld kan een bonus worden gegeven aan scholen die doen aan kwaliteitsborging. Ook kunnen in de praktijk beproefde en goed gebleken kwaliteitsborgingssystemen worden voorzien van een keurmerk, zodat niet iedere school het wiel opnieuw behoeft uit te vinden. Ook valt te denken aan het verlenen van implementatie- en begeleidingssubsidies. Zo zijn vele andere middelen denkbaar om algemene invoering van kwaliteitsborging op de scholen te bevorderen. Het vervangen van de schoolgids door een kwaliteitsjaarverslag als uiting van de eigen verantwoordelijkheid van de school om inhoud en vorm te geven aan de kwaliteit, behoort ook tot de mogelijkheden", aldus Jos Werner.

Minister Hermans zegde Jos Werner toe het idee van een bonus - in de vorm van minder regels - voor scholen verder uit te zullen laten werken.

Deel: ' Onderwijsinspecteur moet ontwikkeling kwaliteitsborgingssysteem binn.. '
Lees ook