Ingezonden persbericht


25-03-2013

Onderwijsinstellingen op de bres voor vervolgde wetenschappers

Op donderdag 28 maart organiseren de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF een bijeenkomst over de positie van vervolgde wetenschappers. Centraal staat de vraag hoe Nederlandse Hoger onderwijsinstellingen vorm kunnen geven aan wetenschappelijke samenwerking met wetenschappers uit landen met een repressief regime. Speciale gast is Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Veel wetenschappers die werkzaam zijn in landen met een repressief regime worden belemmerd in hun onafhankelijke wetenschapsbeoefening en kunnen zich niet vrijelijk uitspreken. Een toenemend aantal hoger onderwijsinstellingen in Nederland biedt vervolgde wetenschappers uit deze landen de mogelijkheid om (tijdelijk) in Nederland hun werk voort te zetten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het UAF en het wereldwijde netwerk Scholars at Risk. Zo blijven de stemmen van vervolgde wetenschappers gehoord in het wereldwijde wetenschappelijk debat. Tegelijkertijd profiteert Nederland van deze buitenlandse expertise.

De komst van vervolgde wetenschappers uit het buitenland werpt soms ook lastige vragen op. Hebben Nederlandse onderwijsinstellingen wel een taak bij de opvang? Is het verantwoord om hiervoor geld vrij te maken in tijden van bezuinigingen? Is er ook een veiligheidsrisico? Met een beroep op nationale veiligheidsoverwegingen ontzegde de Nederlandse overheid eerder Iraanse studenten de toegang tot diverse studierichtingen. De Hoge Raad beoordeelde dit onlangs als onrechtmatig. Hoe kijken universiteiten hier zelf tegenaan?

Ruud Lubbers (voorzitter UAF) en Hans Clevers (president KNAW) leiden de middag in. Na de opvoering van de succesvolle theatervoorstelling 'De verboden wetenschapsmonologen' (regie: John Leerdam) vindt een paneldiscussie plaats o.l.v. dagvoorzitter Andrew Makkinga.

Deelnemers aan het panel zijn:

* Louise Gunning (voorzitter College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam)
* Nico Schrijver ( KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening)
* Bert van der Zwaan (rector magnificus Universiteit Utrecht)
* Lionel Veer (mensenrechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken).

Minister Bussemaker sluit de bijeenkomst af met een speech en neemt uit handen van Mardjan Seighali (directeur UAF) de publicatie De Verboden Wetenschapsmonologen in ontvangst.

Voor het programma en aanmelden zie de website van de KNAW (aanmelding vooraf is gewenst).

Deel: ' Onderwijsinstellingen op de bres voor vervolgde wetenschappers '


Lees ook