Onderwijsspecialist Merces bewijst hoge kwaliteitsniveau


TIEL, 20130516 -- Op 21 maart heeft Merces uit handen van BDO Nederland het felbegeerde ISAE 3402 certificaat ontvangen over het jaar 2012. Merces is een gespecialiseerde dienstverlener voor het onderwijs, voor onder andere personeel- en salarisadministratie en finance. Walter Rijnardus, algemeen directeur van Merces: “Dit certificaat bewijst dat we kwalitatief een zeer hoogstaande speler zijn op de onderwijsmarkt.”

Voor alle relaties van Merces betekent dit dat er een internationaal erkend certificaat is afgegeven ten aanzien van de dienstverlening voor kwaliteitsaspecten zoals integriteit, continuïteit, controleerbaarheid en betrouwbaarheid. Het ISAE 3402 certificaat vervangt bij Merces de sinds 2007 jaarlijks uitgereikte TPM-verklaring.

Succesvolle kwaliteitsslag
Dit certificaat vertegenwoordigt een kwaliteitsslag die Merces zichzelf had opgelegd in 2012 en succesvol heeft volbracht. ISAE 3402 certificeert een breed scala aan dienstverlening van Merces. Ook het harde (fysieke) onderdeel van het dienstverleningspakket valt hier bijvoorbeeld onder.

Walter Rijnardus: ’We zijn blij dat we nog meer erkenning krijgen voor de kwaliteit van onze dienstverlening en zetten ons in om dit extra streepje voor op de andere marktpartijen te behouden.”

Honderd maatregelen
De controle op de processen is diepgaand en zeer uitgebreid. In totaal zijn er zo’n honderd zogenoemde maatregelen geaudit. Een belangrijk en kritisch onderdeel van de certificering is de controle op het payrollproces. Merces heeft deze controle zeer goed kunnen afronden.


Deel: ' Onderwijsspecialist Merces bewijst hoge kwaliteitsniveau '
Lees ook