TRNSFPJONGERENSCHOOLVEILIGHEID

Onderwijstelefoon in strijd tegen homodiscriminatie op school

PERSBERICHT

4 september 2001

Onderwijstelefoon in de strijd tegen homodiscriminatie op school

Vanaf deze eerste septemberweek draaien alle Nederlandse scholen weer op volle toeren.
Vlak voor de zomervakantie werden de schokkende resultaten bekend van een onderzoek onder homojongeren dat door het homojongerenblad Expreszo werd gedaan. De uitslag geeft een indicatie; het onderzoek is niet volledig representatief omdat is gebleken dat degenen die reageren, gemiddeld hoog opgeleid zijn, goed bekend in de homoscene en nogal mondig.
Uit de enquête blijkt dat homo-, lesbische en biseksuele scholieren zich op school twee- tot driemaal zo onveilig voelen als de gemiddelde tiener. Uit het onderzoek blijkt ook dat scholieren die klagen over homodiscriminatie, zelden serieus worden genomen door schoolleiders. De Rijksinspectie van het Onderwijs stelde in 1998 vast dat 10% van de docenten aangaf in de functie van vertrouwenspersoon met homodiscriminatie geconfronteerd te zijn. In de helft van de gemelde gevallen ging het om ernstige vormen van discriminatie. De inspectie vermoedt daarom dat de gemelde 10%, slechts een top van de ijsberg is.

In de jaren '90 werd onverdraagzaamheid ten aanzien van homoseksualiteit binnen het onderwijs al verschillende malen aangetoond. De mate van intolerantie op middelbare scholen lijkt anno 2001 nog steeds verontrustend.
Homodiscriminatie stond dit jaar al eerder in de schijnwerpers naar aanleiding van uitlatingen van een Rotterdamse imam. Het Onderwijsblad van juni 2001 schreef dat allochtone leerlingen zich door deze uitspraken gesterkt voelen in het idee dat homoseksualiteit verkeerd is. Het zijn niet alleen allochtone leerlingen die moeite hebben met homoseksualiteit 'Ik wil er niets over weten. Ik wil ze gewoon niet tegenkomen', tekende het Onderwijsblad op uit de mond van een autochtone scholier.

Het Ministerie van Onderwijs bindt naar aanleiding van deze berichtgeving opnieuw de strijd aan tegen homodiscriminatie op school: onder andere wordt de Onderwijstelefoon ingezet tegen onveiligheid op school.
Scholieren en personeelsleden die last hebben van homodiscriminatie en/of -intimidatie, vinden bij de Onderwijstelefoon een luisterend oor op 0800-1608 (schooldagen van 12.00 - 17.00 uur). Bellers kunnen (anoniem) hun ervaring kwijt, maar hoeven het daarbij niet te laten. Op basis van de Kwaliteitswet uit 1998 kunnen gediscrimineerde leerlingen en personeelsleden een klacht indienen bij een van de landelijke klachtencommissies voor het onderwijs. Sommige misdragingen liggen zelfs op het terrein van het Strafrecht. De medewerkers van de Onderwijstelefoon wijzen bellers de weg naar vervolgstappen.

De Onderwijstelefoon luistert, informeert en adviseert. Daarnaast heeft hij een monitorfunctie ten aanzien van klachtmeldingen.

Deel: ' Onderwijstelefoon in strijd tegen homodiscriminatie school '
Lees ook