Onderwijsvacatures, klasse banen

nieuw initiatief voor onderwijsvacatures

RHEDEN, 20060327 -- Een oplopend aantal onderwijsvacatures in relatie tot traditionele vormen van adverteren en de invoering van de lumpsum financiering in het basisonderwijs leidt tot een nieuw initiatief.


Recent onderzoek rond vacaturesites geeft aan dat deze vorm van werving succesvol is geweest, maar vooral lijdt onder te grote aantallen reflectanten met een relatief slechte match op de geplaatste vacatures. Daarnaast veroorzaakt dit probleem ook nog de nodige afhandelingskosten als gevolg van de grote aantallen reflectanten en de imago schade die optreedt als gevolg van laat of niet reageren van de aanbiedende partij. Tenslotte gaf dit onderzoek te zien dat de onderwijsmarkt nog slechts 46% van haar vacatures aanbiedt op deze wijze en derhalve 54% van de werving nog plaatsheeft via de traditionele en relatief dure media als kranten en tijdschriften. In nauwe samenwerking met de Besturenraad te Voorburg start op 3 april een nieuw initiatief om onderwijs banen op een exclusieve, op het onderwijsveld gerichte, website aan te bieden. De site die Jobworks-Educatief zal heten kent een aantal aspecten die met name de aandacht van werkzoekenden in het onderwijs moet trekken. Zo worden scholen in staat gesteld fotomateriaal bij de advertentie te plaatsen, kan men meer informatie plaatsen dan in de traditionele advertentievormen mogelijk is. Doelstellingen van JobWorks-Educatief zijn met name onderwijsvacatures een hogere en langere attentiewaarde te geven, een professionele uitstraling te bieden en niet in de laatste plaats het substantieel laten dalen van de advertentiekosten voor onderwijsinstellingen mede gelet op de invoering van de lumpsum bekostiging in het onderwijs.
JobWorks richt zich op de onderwijsvelden primair en voortgezet onderwijs, beroeps en volwassenen educatie en het hoger onderwijs.

Deel: ' Onderwijsvacatures, klasse banen '
Lees ook