Vacatures Meer nieuws

Lagendijk-onderzoek onder koophuisbezitters wijst uit: AANNEMERS IN OPMARS, DOE-HET-ZELVEN LOOPT TERUG De bijna 3,5 miljoen Nederlandse koophuisbezitters geven voor hun verbouwingen in toenemende mate de voorkeur aan een officieel geregistreerde aannemer. Daarentegen loopt de de bereidheid tot doe-het-zelven terug. Deze opvallende conclusie kan worden getrokken uit een representatief onderzoek onder koophuisbewoners dat Bureau Lagendijk onlangs heeft verricht in opdracht van het NVOB, de grootste ondernemersorganisatie in de bouwnijverheid. Op dit moment zegt 55 procent van de huiseigenaren bij een verbouwing een aannemer te zullen inschakelen. Twee jaar geleden was dat nog 48 procent. Het aantal woningbezitters dat van plan is de verbouwing zelf uit te voeren daalde in diezelfde periode van 19 naar 14 procent. Wellicht is deze opmerkelijke daling verklaarbaar uit de landelijke trend dat consumenten graag werk uitbesteden om zelf meer vrije tijd te hebben. De categorieën klussenbedrijven, eenmansbedrijven en vrienden, buren en bekenden genieten de voorkeur van elk 8 procent van de koophuisbewoners. Het Lagendijk-onderzoek toont verder aan dat de tevredenheid over door aannemers uitgevoerde verbouwingen toeneemt. Aannemers krijgen van de koophuisbewoners het rapportcijfer 8,1. Duidelijk hoger dan de 7,7 in 1997. Met name bij de aspecten gedrag van personeel, advies en meedenken, uiteindelijke kosten en nazorg scoort de aannemer nu aanzienlijk beter dan twee jaar geleden. Over het eindresultaat van de verbouwing is zelfs 97 procent erg tevreden. De markt voor particuliere verbouwingen groeit. Ruim één op de vijf Nederlandse huiseigenaren (22%) heeft plannen om binnen de komende drie jaar te gaan verbouwen of groot onderhoud uit te voeren. Twee jaar geleden was dat nog 18%. Ruim tweederde van de geplande verbouwingen zit in de prijsklasse tussen de fl. 5.000,- en fl. 40.000,-. Overigens blijkt in de praktijk dat maar liefst bijna de helft (45%) van de huiseigenaren de afgelopen drie jaar een verbouwing achter de rug heeft. Er wordt dus veel meer verbouwd dan men zelf voorziet. Vooral noodzakelijk groot onderhoud komt veelal onverwacht. Baarn, 29 november 1999

Top

Deel: ' Onderzoek 'aannemers in opmars, doe-het-zelven loopt terug' '
Lees ook