STW - Persbericht PROGRESS: Zes nieuwe projecten van start

24 Augustus 1999

Agenda, geld, sleutels en walkman in één

Onderzoek van start voor 'slimme' ingebouwde elektronische systemen

Eén klein en licht apparaatje kan straks de elektronische agenda, geldpasjes, auto- en huissleutels, walkman, zaktelefoon en andere losse persoonlijke attributen vervangen. Zo'n apparaat moet beveiligd zijn, vanwege de persoonlijke gegevens, energiezuinig vanwege het gebruik van batterijen en met multimedia kunnen communiceren, zelfs indien de elektronische omgeving 'vijandig' is. Dit is het doel van één van de onderzoeksprojecten in het programma PROGRESS, die deze week zijn gehonoreerd. Het onderzoeksprogramma is een initiatief van NWO, de NWO-Technologiestichting STW, het NWO-Gebied Exacte Wetenschappen en van het ministerie van Economische Zaken met als doel de kennis en kunde op het gebied van Embedded Systemen in de Nederlandse onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven te vergroten en zo de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie te versterken. Voor deze eerste tranche honoreerde de PROGRESS-stuurgroep, op voorstel van de programmacommissie, nog vijf andere projecten, waarmee een totaalbedrag van 4,6 miljoen gulden is gemoeid. De industrie investeert nog eens 6,8 miljoen gulden in het onderzoek. Er volgen minstens nog twee tranches.

De vele losse apparaten die iemand nu ter beschikking staan kennen alle hun eigen architectuur. Om deze apparaten op een economische wijze in één multifunctioneel apparaat met elkaar en de buitenwereld te laten communiceren, dient de technologie van draadloze netwerken, van smartcards, zoals pinpasjes en van de zogenoemde persoonlijke digitale assistenten, met elkaar te worden geïntegreerd. Om te voldoen aan de hoge eisen van rekenkracht en energieverbruik, moeten fundamentele problemen van de architectuur en het ontwerp van handpalm -multimediasystemen worden opgelost. Daarvoor moet een radicaal nieuwe richting worden ingeslagen, waarbij de architectuur telkens opnieuw kan worden geconfigureerd, terwijl ook het besturingssysteem aangepast moet worden. De te gebruiken chips hiervoor dienen niet langer speciaal voor één bepaalde applicatie te zijn ontworpen, maar moeten telkens opnieuw kunnen worden geconfigureerd en geprogrammeerd. Dit onderzoek, Chameleon gedoopt, wordt uitgevoerd aan de Universiteit Twente.

Een tweede gehonoreerd project in het onderzoeksprogramma PROGRESS gaat in op de manier waarop een grootschalig ingebed systeem kan worden ontworpen als een hiërarchie van ingebedde subsystemen. De resultaten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de signaalverwerking van de beoogde reuzentelescoop (SKA) met een oppervlakte van een vierkante kilometer waarvoor de NWO-stichting ASTRON voorstudies verricht. In een ander project gaan onderzoekers na hoe problemen in de besturingssoftware van kleine producten, zoals ventielen, kunnen worden voorkomen door een combinatie van ontwerp- en testmethoden. Het doel is om betrouwbare programma`s voor embedded (ingebouwde) software te produceren door in het ontwikkelingstraject reeds automatisch tests uit te voeren. In dit onderzoek participeert het Hilversumse bedrijf Weidmüller.

Aan de projecten wordt verder deelgenomen door Philips, Hollandse Signaal, het Fysisch Elektronisch Laboratorium van TNO, Lucent Technologies - Bell Labs Innovations en Frontier Design in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, de Universiteit Twente, de Universiteit van Amsterdam, het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam en ASTRON/NFRA.

De forse bijdrage vanuit de industrie aan het onderzoek weerspiegelt haar grote behoefte aan nieuwe technisch-wetenschappelijk kennis in deze branche en haar vertrouwen in de initiatiefnemers.

Naast de zes gehonoreerde projecten was de programmacommissie - om budgettaire redenenen - helaas echter ook genoodzaakt elf andere, zeer goede, voorstellen af te wijzen. De selectie vond plaats via het beproefde STW referenten en jury concept.

Nadere informatie bij: drs. Jean Pierre Veen (STW), tel. 030 6001285, fax 030 6014408, e-mail progress@stw.nl, internet https://www.stw.nl/progress/ en https://www.stw.nl/progress/onderzoek/index.html.


Laatste wijziging: 02-09-1999 Reakties naar: webmaster@stw.nl

Deel: ' Onderzoek Agenda, geld, sleutels en walkman in ‚‚n '
Lees ook