CMGOnderzoek CMG en Erasmus Universiteit: ASP-markt veelbelovend, maar nog in de kinderschoenen

Amstelveen, 3 augustus 2001 - CMG en de Erasmus Universiteit hebben de definitieve resultaten gepubliceerd van een onlangs gehouden internationaal onderzoek naar het Application Service Providing (ASP) model. De belangrijkste conclusie is dat ASP bestaansrecht heeft. Desalniettemin wordt verwacht dat in de nabije toekomst het aantal en de focus van de aanbieders nog significant zullen wijzigen. Verder signaleren de onderzoekers dat potentiële klanten onzekerder en sceptischer over het ASP-model zijn dan de ervaringen van de huidige klanten rechtvaardigen. Dit suggereert dat ASPs actiever de markt moeten informeren, bijvoorbeeld door klanten hun ervaringen te laten delen.

Het doel van dit gemeenschappelijke onderzoek is het creëren van een genuanceerder beeld van de ASP-markt door uit te gaan van de vraagzijde. Gezocht is naar antwoord op onder meer de volgende vragen: 'Wat verwachten organisaties van ASP? Welke applicaties zouden ze binnen dit model willen gebruiken? Tegen welke kosten? Welke argumenten worden gehanteerd om voor een ASP-constructie te kiezen?' De centrale vraag van het onderzoek was: hoe kunnen organisaties (concurrentie-) voordelen realiseren door gebruik te maken van ASP? De daarvan afgeleide vraag is: wat is de waarde voor een klant van het ASP model, nu en in de toekomst?

Enkele concrete resultaten van het onderzoek zijn:


* De markt - De ASP-markt staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Klanten sluiten vaak korte termijn contracten en de contracten hebben betrekking op minder dan 100 gebruikers, hoewel recentelijk ook grotere contracten zijn gesloten. Veel potentiële klanten verwachten in de komende 12 maanden ASP te evalueren;
* Bedrijfsmatige aspecten - Bijna driekwart van de huidige gebruikers vindt dat ASP de kwaliteit van de ICT-dienstverlening verhoogt, concurrentievoordelen biedt en meer aandacht voor kernactiviteiten toelaat;
* Technische aspecten - Huidige klanten geven hun ASP een kleine voldoende als het gaat om de beschikbaarheid en reactiesnelheid. Dit is een aanwijzing dat ASPs nog een weg te gaan hebben op technisch gebied, voordat de meerderheid van klanten een 'uitstekend' beoordeling zal geven;
* Economische aspecten - Huidige klanten geven aan eerder uit oogpunt van flexibiliteit en/of innovatie voor een ASP-oplossing gekozen te hebben, dan dat zij uit zijn op mogelijke kostenbesparingen. Deze kostenbesparingen worden overigens wèl gerealiseerd;
* ICT services markt - Huidige klanten lijken minder bezorgd te zijn dan potentiële klanten over de beveiliging en de stabiliteit van de ASP en de mate waarin de ASP afhankelijk is van andere partijen. Klanten zoeken in volgorde van belangrijkheid naar de volgende diensten: (1) hosting diensten; (2) helpdesk services; (3) systeemintegratie; en (4) technisch onderhoud. Daarentegen hechten de huidige klanten meer waarde aan (1) systeembeheer van legacy-systemen; (2) op WAP gebaseerde diensten en strategische managementconsultancy als additionele dienstverlening door de ASP;
* Relationele aspecten - Net zoals bij de traditionele uitbesteding speelt klantvertrouwen een heel belangrijke rol in de keuze van een ASP. ASPs kunnen dit vertrouwen stimuleren door allianties met bekende partners aan te gaan en door referenties te tonen. Werkelijk vertrouwen kunnen zij echter slechts realiseren door dienstverlening van hoge kwaliteit.
De onderzoekers hebben verder de omvang en samenstelling van de ASP-markt in kaart gebracht. Ook hebben zij gevraagd naar strategische, technische en economische gronden die voor organisaties een rol spelen bij het kiezen voor ASP, alsmede de relaties en afhankelijkheden die dan - al dan niet gewenst - ontstaan. In het totaal bevat het rapport 42 specifieke conclusies en een reeks inzichten in best-practice en worst-practice op basis van drie case-studies.

CMG en de Erasmus Universiteit hebben het onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Warwick (Verenigd Koninkrijk) en Missouri (Verenigde Staten). Het onderzoek is uitgevoerd door drie gerenommeerde onderzoekers op het gebied van ICT-outsourcing: Mary Lacity, Leslie P. Willcocks en Thomas Kern. Lacity is Associate Professor Management Information Systems aan de University of Missouri-St. Louis. Willcocks is Arthur Anderson Professor aan de Warwick Business School en tevens deeltijdhoogleraar aan de Erasmus Universiteit en de universiteit van Melbourne. Kern is universitair docent (Assistant Professor) aan de Erasmus Universiteit.

Bestelinformatie
Het rapport kan worden besteld via de website van CMG: www.cmg.nl, via e-mail: asp-info@cmg.nl, of door contact op te nemen met 0800 CMGINFO (0800 26 44 636). De prijs van het rapport bedraagt 195 euro.

CMG
CMG is een wereldwijd opererende Informatie & Communicatietechnologie (ICT) groep, met een leidende positie in zowel zakelijke ICT-dienstverlening als in oplossingen voor draadloos dataverkeer. CMG levert haar diensten en oplossingen binnen een breed scala aan markten, waaronder financiële dienstverlening, transport, telecommunicatie, media, petrochemische industrie, utilitybedrijven, retail, productiebedrijven en overheden. De Groep biedt ook langetermijn-beheer van bedrijfsprocessen, van salarisverwerking, call centra en netwerken tot het beheer van infrastructuren, applicatie-onderhoud en hosting services. Het bedrijfsonderdeel CMG Wireless Data Solutions heeft een leidende positie in wireless messaging en gateway producten, mobile internet en e-mail, cell broadcast en customer care & billing systemen.

CMG is opgericht in 1964 en heeft hoofdkantoren in Londen en in Hoofddorp. Het bedrijf implementeert en ondersteunt applicaties voor klanten wereldwijd, vanuit vestigingen in 16 landen. Het bedrijf is genoteerd aan de effectenbeurzen in Londen (FTSE 100 - en techMARK 100 index) en in Amsterdam (AEX Midkap en Euronext 100 index).

Voor meer informatie:
CMG Nederland B.V., Erna van Bruggen, Adjunct Directeur Marketing, Communicatie & Recruitment, tel: 020 - 50 33 000, e-mail adres: erna.van.bruggen@cmg.nl, of Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Robert de Moll, tel : 023 - 56 28 208, E-mail adres: robertdm@monogram.nl

Deel: ' Onderzoek ASP-markt veelbelovend maar nog in kinderschoenen '
Lees ook