Onderzoek: Bedrijfsleven ziet kabinetsbeleid niet zitten


Land- en tuinbouw, transportsector zeer ontevreden

ABCOUDE, 20081222 -- Ondernemers klagen steen en been over aan kabinetsbeleid. Zo bleek al uit een onderzoek van BusinessCompleet.nl naar de kennis en de kwaliteit van het kabinetsbeleid. Uit verdere studie van de resultaten blijkt dat vooral ondernemers in de land- en tuinbouw en de transportsector geen goed woord over hebben voor de geboekte resultaten van het kabinetsbeleid.

In maart 2008 bleek uit onderzoek van BusinessCompleet.nl al dat 78,1% van de ondernemers overheidsinformatie slecht vindbaar vindt. Nu blijkt ook dat 73% geen of weinig kennis heeft van het ondernemersbeleid van het Kabinet. Dat lijkt een duidelijke bevestiging van de kloof tussen de politiek en de burger én ondernemer.

De 10 meest opvallende aanvullende onderzoeksresultaten:

1. Nul procent van de ondernemers in de land- en tuinbouwsector geeft aan goede kennis te hebben van het kabinetsbeleid voor ondernemers;

2. Ondernemers in de zakelijke dienstverlening (31%) en industrie (33%) geven veel vaker aan het beleid goed te kennen;

3. Nul procent van de ondernemers in de land- en tuinbouwsector én in de transportsector geeft aan dat men vindt dat het kabinet resultaten heeft geboekt;

4. Vooral de ondernemers in de industrie en de gezondheidssector hebben concrete resultaten gesignaleerd met respectievelijk 22% en 25%;

5. Niemand (0%) van de uitgeverijen en mediabedrijven geeft aan negatieve gevolgen te ondervinden van uitgevoerd kabinetsbeleid;

6. De land- en tuinbouwsector én de transportsector zijn opvallend vaak negatief over het kabinetsbeleid met allebei 30% tegenover 15% gemiddeld;

7. In de geplaagde horeca (rookverbod) geeft 22% expliciet aan negatieve gevolgen te ondervinden tegenover 15% gemiddeld;

8. De horeca, groothandel, land- en tuinbouwsector en de transportsector geven in geen enkel geval aan positieve effecten te ondervinden van uitgevoerd beleid;

9. De gezondheidssector (20%), met een groot verschil gevolgd door de zakelijke dienstverlening (8%), geeft aan de meest positieve effecten te ondervinden van uitgevoerd beleid;

10. Ondernemers tussen de 30 en 49 geven met 24% veel minder vaak aan het kabinetsbeleid goed te kennen dan jongeren tot 30 jaar (met 30%) en ouderen (met 32%). Ook Starters geven opvallend weinig aan goede kennis te hebben van het kabinetsbeleid voor mkb-ers.

Alle onderzoeksresultaten met commentaar van politiek, kabinet, de staatssecretaris van EZ, MKB Nederland, de KvK en VNO NCW leest u in het volledige onderzoek op de website van BusinessCompleet.nl.

(www.businesscompleet.nl/kennisbank/1486-Mkb-heeft-geen-idee-van-kabinetsplannen.html)


Deel: ' Onderzoek Bedrijfsleven ziet kabinetsbeleid niet zitten '
Lees ook