CENTRUM VOOR MARKETING ANALYSES

Beleggen via internet

Beleggen via internet breekt door

Centrum voor Marketing Analyses heeft een grootschalig onderzoek onder particuliere beleggers afgerond. Dat laat een forse groei zien van het aantal beleggers dat via internet effecten aan- en verkoopt. Op dit moment tellen wij reeds 40.000 beleggers die aldus te werk gaan. Dat aantal zal dit jaar verdubbelen. Het totale volume aan effectenorders dat via internet wordt aangeboden zal dit jaar meer dan verdubbelen in het licht van de volgende bevindingen:

- het zijn vooral de actieve beleggers die dit (gaan) doen - na enige maanden ervaring opgedaan te hebben gaan ze ertoe over al hun orders via internet aan te bieden
- de grootbanken zullen dit jaar doorbreken met hun aanbod van internetdienstverlening op dit vlak, zodat hun vaste klanten daar nu ook toe over kunnen gaan.

Wie maken er nu al gebruik van internet om te orderen? Dat zijn bovenal de actieve beleggers die gemidddeld ruim dertig keer per jaar muteren. Ter vergelijking: de doorsnee particuliere belegger muteert minder dan 10 keer per jaar. Verder zijn het de beleggers met de relatief wat grotere portefeuille.
Wat zijn de belangrijkste beweegredenen om via internet te gaan beleggen? Opvallend genoeg zijn kosten niet het primaire, en zelfs niet het secundaire motief. De snelheid van de orderverwerking is veruit het belangrijkste argument. Op de tweede plaats komt het gemak dat beleggers ervaren. Zij kunnen op ieder moment van de dag vanuit de leunstoel een order aanbieden, zonder afhankelijk te zijn van een tussenpersoon, bankmedewerker of telefonische orderlijn. Lagere transactiekosten komen pas op de derde plaats.
De helft van de particuliere beleggers die nog niet on-line te werk gaan, denkt dit ook niet te zullen gaan doen Zij zijn tevreden met het huidige distributiekanaal (telefonisch bij bank of commissionair, de beursorderlijn, of een bezoek aan het bankkantoor). Omdat zij veelal ook minder vaak muteren, zien zij niet de meerwaarde in van het beleggen via internet.

Tot zover de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Als u nog meer gegevens wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. R.H.van Steen, Centrum voor Marketing Analyses. tel 020 . 55 66666.
email: r.van.steen@cma.nl

11 feb 00 11:58

Deel: ' Onderzoek beleggen via internet breekt door '
Lees ook