Gemeente Heerenveen


---


Onderzoek brandweer Heerenveen leidt tot maatregelen 2-5-2002
Tegelijk met het brede onderzoek van adviesbureau MEDE naar de samenwerking binnen het brandweerkorps Heerenveen is ook een specifiek onderzoek ingesteld naar de administratieve organisatie en de interne controle bij de brandweer.

Bij de start van dat specifieke onderzoek is aan twee beroepskrachten de toegang tot de brandweerkazerne ontzegd. Daarnaast zijn met een klein aantal direct betrokken korpsleden interviews gehouden. De bevindingen van het onderzoek zijn thans voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders en hebben geleid tot besluitvorming die vooruitloopt op de resultaten van bureau MEDE.

Ter afronding van het specifieke onderzoek is in het geval van een korpslid tot verlenging overgegaan van de ontzegging van de toegang tot de kazerne. Beraad is gaande over vergaande rechtspositionele maatregelen. Bij een tweede korpslid is overgegaan tot ontzegging van de toegang en is het voornemen tot schorsen uitgesproken. In het geval van een derde betrokkene is de ontzegging van de toegang opgeheven en is de aanzegging gedaan dat hij in aanmerking zal komen voor een nader te bepalen disciplinaire straf. De onderzoeksgegevens zijn in handen gesteld van het openbaar ministerie, met het oog op eventuele strafrechtelijke vervolging.

Bureau MEDE zal de bevindingen van zijn onderzoek begin mei naar het personeel terugkoppelen. Dat komt er op neer dat de leden van het brandweerkorps na de meivakantie zal worden geïnformeerd over resultaten en aanbevelingen. Daarna wordt het korps in de gelegenheid gesteld te reageren alvorens het geheel voor besluitvorming zal worden voorgelegd aan burgemeester en wethouders.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek brandweer Heerenveen leidt tot maatregelen '
Lees ook