* 06 april 2000;

Onderzoek consumentenbond bevestigt positie Dutchtone

Den Haag, 6 april 2000 - De Consumentenbond heeft voor het eerst grootschalig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van mobiele telefonie in Nederland. De resultaten werden vanochtend bekend gemaakt. De resultaten betekenen voor Dutchtone een bevestiging van haar positie op de Nederlandse markt. Wat betreft de dienstverlening aan klanten blijkt de afstand tot 'de gevestigde orde', Libertel en KPN, binnen een jaar zelfs te zijn ingelopen. Volgens de Consumentenbond is Dutchtone op dit punt de beste van de vijf.

Wat betreft landelijke dekking kwam Dutchtone als derde van de vijf uit de bus. De Consumentenbond constateert dat het netwerk van Dutchtone nog een paar 'witte vlekken' vertoont. Het betreft locaties waar Dutchtone wacht op toestemming van gemeenten voor het plaatsen van antennes. Dutchtone heeft inmiddels een aantal van deze lacunes opgevuld. De laatste witte vlekken zullen naar verwachting binnen een half jaar verdwenen zijn. Dan is ook op het gebied van dekking de afstand tot KPN en Libertel overbrugd.

Alleen dezelfde dekking bieden, kwalitatief en kwantitatief, is voor Dutchtone niet voldoende. Het bedrijf heeft zich ten doel gesteld om in 2000 op alle fronten de beste aanbieder te worden in de twintig grootste steden van Nederland (zowel in als buiten gebouwen), langs spoor- en snelwegen en op vervoersknooppunten als Schiphol.

Dutchtone gaat graag met de Consumentenbond aan tafel om na te denken over de invulling van een kwaliteitsplatform. Zeker wat betreft de transparantie van het aanbod kan er in de telecommarkt veel verbeterd worden. Dutchtone stelt zich ten doel om mobiele telefonie toegankelijk en simpel in gebruik te maken voor brede groepen in Nederland. Dutchtone is voorstander van een regelmatige herhaling van kwaliteitsonderzoek door de Consumentenbond.

Paul Renaud, lid van de Raad van Bestuur van Dutchtone: "We zijn blij dat de afstand tot de gevestigde orde wat betreft klantenservice is overbrugd. Maar we zijn er nog niet. Het onderzoeksresultaat is het gevolg van kwaliteitsprogramma's bij onze afdeling klantenservice die enige maanden geleden zijn gestart. Maar het rendement is pas écht merkbaar over enkele maanden. Mobiele telefonie moet voor iedereen toegankelijk en simpel worden. We zullen dan ook zeker met de Consumentenbond aan tafel gaan om na te denken over een kwaliteitsplatform."

Deel: ' 'Onderzoek consumentenbond bevestigt positie Dutchtone' '
Lees ook