Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Utrecht, 3 oktober 2001

Onderzoek naar deelname aan het betalingsverkeer door gehandicapten en chronisch zieken

Het betalingsverkeer is nog onvoldoende toegankelijk voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) start daarom in samenwerking met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang een onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende onderdelen van het betalingsverkeer. Aan ervarings-deskundige consumenten wordt ook gevraagd of zij alternatieven of oplossingen kunnen bedenken. Het Landelijk Bureau Toegankelijkheid zal de respons op het onderzoek verwerken in een rapport. Het telefonisch Meldpunt van de CG-Raad staat vanaf 15 oktober open voor bellers. Via www.cg-raad.nl/geld kan men nu al reageren.

In maart organiseerde de CG-Raad een symposium over de problematiek van kaart- en betaalautomaten. Die zijn voor gehandicapten en chronisch zieken vaak onbruikbaar. Het symposium leidde tot nader overleg met de banken. Tegelijkertijd maakte die bijeenkomst nieuwe reacties los bij mensen die de CG-Raad belden of schreven. Daarop besloten de CG-Raad en de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang een actie op te zetten die moet leiden tot beter inzicht in de algehele problematiek van het betalingsverkeer voor mensen met een handicap of een chronische ziekte. Het onderzoek richt zich nu op zes aspecten van het betalingsverkeer: de (verdwijnende) eurocheques, de chipper of chipkaart, de geldautomaten, de betaalautomaten, het internet en de banken. De belangenorganisaties staan in hun gesprekken met banken en overheid sterker wanneer zij duidelijk kunnen aangeven welke problemen er zijn en wat daarvoor de oplossingen kunnen zijn.

Minister Zalm van Financiën heeft in de Tweede Kamer toegezegd dat hij nog voor het einde van dit jaar met de banken wil bereiken dat ook mensen met een functiebeperking normaal deel kunnen nemen aan het betalingsverkeer. Het onderzoek dat nu start onder mensen met een handicap of chronische ziekte kan belangrijke informatie opleveren over de knelpunten die banken en overheid moeten oplossen.

---

Deel: ' Onderzoek deelname aan betalingsverkeer door gehandicapten '
Lees ook