Gemeente Haarlem

Project De Kunst en de Baat

Onderzoek naar economische effecten van culturele actviteiten in Haarlem

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 6 april. ingestemd met het project "De Kunst en de Baat". Dit project bestaat uit een onderzoek naar de effecten van culturele activiteiten op de Haarlemse economie en werkgelegenheid. De aanbevelingen uit dit onderzoek moeten uitmonden in projecten in de Haarlemse kunst- en cultuursector. Te denken is hierbij aan projecten als Lichtfabriek, Grafische Stad, Centrum voor het Beeldverhaal, Sponsoring en Landgoederen. Het onderzoek moet voor het eind van dit jaar zijn afgerond.

Kwaliteit gezocht

Het in 1997 gehouden Haarlemse cultuurdebat en het in Amsterdam gehouden KPMG-Onderzoek "de Kunsten gewaardeerd" vormen de aanleiding voor structurele samenwerking tussen de afdelingen economische en culturele zaken.

Cultuurdebat en Amsterdams onderzoek hebben gunstige effecten aangetoond van de kunst- en cultuursector voor bestedingen en werkgelegenheid. Het onderzoek heeft bovendien meer informatie opgeleverd over subsidies, sponsoring en culturele ontwikkelingskansen. Met een soortgelijk onderzoek verwachten we ook in Haarlem de stedelijke cultuur en economie via samenwerking wederzijds te kunnen stimuleren.

De samenwerking krijgt verder inhoud door het project "De Kunst en de Baat". Het doel van het project is de relatie tussen cultuur en economie in Haarlem te versterken. Daarmee kan de aantrekkelijkheid van de stad voor bewoners, bedrijven en bezoekers worden vergroot. Kwaliteit is het leidend principe. Dit vraagt om investeren in onderzoek en projecten. Voor de Kunst en de Baat zal de gemeentelijke afdeling Onderzoek en Statistiek onderzoek uitvoeren dat moet helpen een aantal oplossingsrichtingen aan te dragen.

Toekomstvisie Haarlem

Het project past in de ontwikkeling van de Haarlemse toekomstvisie en loopt daar deels op vooruit. In de visie die Haarlem voor 2010 maakt, is cultuur een dominant thema. Datgene waar Haarlem goed in is, wordt verder uitgebouwd en verstevigd. Ook is er oog voor aanvullend aanbod, dat vernieuwend en modern van karakter zal zijn.

Begeleidingsgroep

De gemeente Haarlem en de provincie Noord-Holland financieren ieder de helft van de kosten van de Kunst en de Baat. De Kamer van Koophandel Amsterdam en Omstreken wordt gevraagd om een financiële bijdrage. Voor de organisatie komt een begeleidingsgroep die is samengesteld uit medewerkers van de afdelingen Culturele- en Economische Zaken en de provincie Noord-Holland aangevuld met deskundigen en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de culturele instellingen. Een andere taak is richting te geven aan de projecten. Het idee is om voor de projecten Haarlemse projectleiders aan te trekken die hun sporen hebben verdiend op het gebied van originele en zeer gewaardeerde (eigentijdse) culturele projecten.

6 april 1999

persberichten

Deel: ' Onderzoek economisch effect culturele actviteiten Haarlem '
Lees ook