Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam bevestigt correct handelen Legio

De Raad van Bestuur van Dexia Bank Nederland ('Dexia') ziet in de uitkomsten van een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam bevestigd dat de aandelentransacties van Legio juist zijn uitgevoerd. In het vandaag uitgebrachte onafhankelijke wetenschappelijk rapport, waarvoor zowel Legio als Tros Radar alle gegevens ter beschikking hebben gesteld, staat: "de gemiddelde aankoopkoers van Legio ligt zeer dicht bij het gemiddelde tussen de hoogste en laagste koers op de betreffende handelsdag. De gemiddelde verkoopkoers ligt zelfs iets boven het gemiddelde en is in het voordeel van klanten van Legio. Er is geen sprake van systematische benadeling van Legio-klanten door ongunstige aan - of verkoopkoersen." Verder is in het rapport te lezen dat de door Radar gedane steekproef te klein en niet representatief is. Het onderzoek toont hiermee aan dat de suggesties, zoals wederom gedaan in het gisteravond door de Tros uitgezonden televisieprogramma, als zou er gefraudeerd zijn met de aan - en verkoopkoersen van aandelen door Legio, definitief van de baan zijn.

Op de andere aantijgingen die gedaan zijn in het televisieprogramma onthoudt Dexia zich van commentaar zolang daar onderzoek naar wordt gedaan door de Autoriteit Financiële Markten (toezichthouder voor de financiële sector). Er wordt onder meer gekeken of Legio de zorgplicht naar haar klanten goed heeft nageleefd.

J. Krant, bestuursvoorzitter van Dexia: "Wij hebben altijd gezegd dat wij ons niet konden voorstellen dat er iets mis was met de aandelentransacties voor onze klanten. Dat is nu klip en klaar bewezen door onafhankelijke onderzoekers. Hangende het onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten en de procedure van de Stichting Leaseverlies hebben wij verder geen enkele behoefte te reageren en mee te doen aan allerlei speculaties. Aan onze klanten hebben we in een brief duidelijk gemaakt dat wanneer er werkelijk sprake is van fouten met betrekking tot lease-overeenkomsten van Legio, wij die fouten natuurlijk herstellen. Alle claims tegen ons - individueel of collectief - waarbij geen sprake is van gemaakte fouten door Legio, zullen we met alle mogelijke juridische middelen bestrijden."

Amsterdam, 5 juni 2002
Raad van Bestuur Dexia Bank Nederland N.V.
Secretaris: Mw Mr C. Horstra (020 348 8013)

Meer informatie over Dexia Bank Nederland N.V. kunt u vinden op www.dexiabank.nl

Deel: ' Onderzoek Erasmus Universiteit bevestigt correct handelen Legio '
Lees ook