European Commission

IP/03/154

Brussel, 31 januari 2003

De Commissie stelt een diepgaand onderzoek in naar de voorgenomen gemeenschappelijke onderneming van Celanese en Degussa

De Europese Commissie heeft besloten de voorgenomen fusie tussen de Duitse ondernemingen Celanese AG en Degussa AG in een tweede fase van de onderzoeksprocedure diepgaand te onderzoeken. De fusie behelst de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming (GO) door Celanese en Degussa voor de activiteiten inzake de productie van oxo-C3 op basis van propyleen. Oxo-chemicaliën worden vooral als tussenproduct, oplosmiddel en weekmaker gebruikt. Op grond van de informatie waarover de Commissie thans beschikt, zijn er ernstige bezwaren, vooral ten aanzien van de grote marktaandelen die de voorgenomen GO op een aantal markten (butyraldehyde, butanol, 2-ethylhexanol en butylacetaat) zou verwerven.

Op 18 dember ontving de Commissie de aanmelding van een voorgenomen concentratie waarbij Celanese en Oxena Olefinchemie GmbH, een dochteronderneming van Degussa, een 50/50 GO in Europa oprichten op het gebied van oxo-chemicaliën, welke vooral als tussenproduct, oplosmiddel en weekmaker worden gebruikt

In de GO zullen de oxo-C3-activiteiten van Celanese in Oberhausen (Duitsland) en die van de Degussa-onderneming Oxena in Marl (eveneens in Duitsland) worden ondergebracht.

Uit een eerste onderzoek van de Commissie is gebleken dat er ernstige bezwaren bestaan met betrekking tot de markten voor butyraldehyde, butanol, 2-ethylhexanol en butylacetaat. Volgens de thans beschikbare informatie zou de GO voor deze producten in de gehele EER marktaandelen van 40-55% verwerven. Daarmee zou deze een leidende positie innemen ten opzichte van de andere grote Europese producenten van oxo-C3, te weten het Duitse BASF, het Zweedse Perstorp en het Franse Atofina.

De Commissie zal thans een diepgaand onderzoek instellen om te bepalen of deze grote marktaandelen tot een machtspositie op één of meer van de betrokken markten leiden.

De inleiding van de onderzoeksprocedure is een normale stap bij het toezicht op concentraties en loopt geenszins vooruit op de definitieve beschikking, waarvoor de Commissie thans over een termijn beschikt van ten hoogste vier maanden.

Degussa AG, waarover thans de zeggenschap wordt uitgeoefend door het Duitse E.ON AG, is de nummer 1 van de wereld in de sector fijnchemicaliën.

Celanese is een chemiebedrijf dat over de hele wereld actief is, vooral op het gebied van basischemicaliën, acetaatproducten, technische kunststoffen en levensmiddelenadditieven.

Deel: ' Onderzoek EU naar gemeenschappelijke onderneming Celanese en Degussa '
Lees ook