Euronext Amsterdam

25 Feb 2003 Onderzoek Euronext Amsterdam N.V. inzake Koninklijke Ahold N.V.
Persbericht 2003.019

Onderzoek Euronext Amsterdam N.V. inzake Koninklijke Ahold N.V.

Euronext Amsterdam maakt bekend bij Koninklijke Ahold N.V. ("Ahold") een onderzoek in te stellen naar de informatievoorziening die vereist is op grond van het Fondsenreglement. Dit onderzoek zal in het bijzonder zijn gericht op de naleving van artikel 28h van dit reglement.

Artikel 28h van het Fondsenreglement verplicht uitgevende instellingen, kort weergegeven, terstond een publicatie te doen omtrent elk feit of elke gebeurtenis betreffende de uitgevende instelling waarvan moet worden aangenomen dat hiervan een aanmerkelijk invloed op de koers zal uitgaan.

Euronext Amsterdam is in contact met Ahold en volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek Euronext Amsterdam N.V. inzake Koninklijke Ahold N.V '
Lees ook