Onderzoek fc utrecht-legia warschau: adequaat gehandeld, informatie-uitwisseling kon beter

De externe onderzoekers naar de gang van zaken rond de UEFA-cup wedstrijd FC Utrecht-Legia Warschau op 3 oktober 2002 concluderen dat de club, de politie, gemeente en justitie adequaat hebben gehandeld. Gemeente en de politie hadden de club wel beter moeten informeren over de risico's zoals de politie die vooraf inschatte. FC Utrecht bleek daarvan niet op de hoogte. Daarnaast had de club, volgens de onderzoekers, zich beter moeten informeren over de stemming zoals die heerste onder delen van de eigen aanhang.

In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht heeft DSP-groep een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar het handelen van FC Utrecht, gemeente, politie en andere betrokkenen, op 3 oktober 2002, de dag van de wedstrijd FC Utrecht-Legia Warschau. De gebeurtenissen rond de twee weken eerder gespeelde uitwedstrijd in Warschau, hadden kwaad bloed gezet bij hardekernsupporters. Voorafgaand aan de avondwedstrijd in Utrecht waren er ernstige ongeregeldheden in de binnenstad van Utrecht. Tijdens de wedstrijd werd er in het stadion vuurwerk gegooid en bestormden Utrechtsupporters het veld en richtten vernielingen aan. Ook na de wedstrijd was de omgeving van het stadion het toneel van vernielingen en rellen. Op de dag zelf en in de weken er na, zijn 78 personen aangehouden.

De politie heeft, volgens de onderzoekers, succesvol geopereerd waar het gaat om het voorkómen van confrontaties tussen Poolse en Utrechtse supporters. Wat betreft de kaartverkoop en het fouilleren, heeft ook FC Utrecht correct gehandeld, zo concludeert het onderzoek. Terzijde wordt opgemerkt dat ook met adequaat fouilleren, voorwerpen als het Bengaals vuur, waarmee in het stadion door Poolse supporters is gegooid, niet met zekeheid zijn te onderscheppen. Het vak met Poolse supporters zat niet vol, zo rekenen de onderzoekers voor.

Vraagtekens plaatsen de onderzoekers bij het gebrek aan discussie tussen burgemeester, politie en justitie, over een "creatieve" mogelijkheid om groepen relzoekende supporters naar een door de Burgemeester aan te wijzen plek te brengen en hen daarmee te beletten naar de wedstrijd te gaan. De onderzoekers menen dat van het brengen van de supporters naar het stadion geen preventief effect uit gaat. Een van de aanbevelingen betreft dan ook het aan de burgemeester verlenen van de bevoegdheid om tot bestuurlijke ophouding over te gaan. Met dat middel in handen is de overheid beter in staat relzoekers tijdelijk vast te houden.

De onderzoekers adviseren ook om dergelijke risicowedstrijden niet meer laat op de avond te spelen in verband met het alcoholgebruik vooraf.

Om verschillen in inschatting van risico's uit te sluiten, bepleiten de onderzoekers een strategisch beraad tussen FC Utrecht en gemeente, voorafgaande aan risicowedstrijden. Het verdient aanbeveling om in UEFA-verband te pleiten voor richtlijnen over supportersvervoer, -begeleiding en -ontvangst, om het ontbreken van begeleiding van supporters zoals bij Legia Warschau te voorkomen.

De gemeenteraad buigt zich 6 februari aanstaande (waarschijnlijk in de middag) over de "Reconstructie" en de "Beoordeling en conclusies" uit het rapport.

De "Aanbevelingen" uit het rapport zullen worden behandeld in de raadscommissie voor Bestuur en Veiligheid van 4 maart 2003; daarna vindt hierover, afhankelijk van behandeling in de commissie, een raadsbehandeling plaats (april 2003).

Deel: ' Onderzoek FC Utrecht-Legia Warschau adequaat gehandeld, informatie-.. '
Lees ook