Naam: Anton Dreesmann Institute for Infopreneurship Onderwerp: Onderzoek:E-commerce,marketing by sites Bron: https://adi.uva.nl/ecommerce
Date: 11 Jan 1999
Time: 10:34:14

Tekst

Persbericht Amsterdam 05-01-'99

Het Anton Dreesmann Institute for infopreneurship is gestart met het onderzoek: E-commerce, marketing by sites'. Dit onderzoek wordt gehouden om zicht te krijgen op strategieën die gevolgd kunnen worden bij het inzetten van Internet in het marketingbeleid. De afgelopen jaren zijn vele onderzoeken gewijd aan het commercieel gebruik van Internet en e-commerce. Veel van deze onderzoeken focussen zich op het verzamelen van statistische gegevens over aantallen kopers en aanbieders, bedragen, demografische kenmerken en de soorten producten die via Internet worden aangeboden. Verder wordt er vanuit de universiteiten onderzoek gedaan naar de marketing mogelijkheden van het web. Toch meent het Anton Dreesmann Instituut dat er grote behoefte bestaat aan een breder, ook theoretisch goed onderbouwd onderzoek naar strategieën die gehanteerd kunnen worden voor marketing via Internet. Vernieuwend aan dit onderzoek is de integrale aanpak van de verschillende deelgebieden voor Internet zoals doelstellingen, marketing instrumenten, de website, organisatorische inbedding en de behaalde resultaten.

De resultaten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan het verder uitbouwen van e-commerce binnen Nederland. Echter zonder participatie van de Nederlandse bedrijven kunnen er ook geen resultaten geboekt worden. Het Anton Dreesmann Institute is dan ook op zoek naar bedrijven die willen participeren door het invullen van een uitgebreide enquête. Door medewerking te verlenen zal men de beschikking krijgen over:

Het onderzoeksrapport: 'E-commerce, marketing by sites'; Een analyse van de website naar aanleiding van een website bezoek door ons panel; Een individuele vergelijking van de organisatie ten opzichte van de gemiddelde situatie bij de andere deelnemers; 50% korting op de toegangsprijs van het symposium dat naar aanleiding van dit onderzoek gehouden zal worden. Dit symposium zal ingaan op de actuele stand van e-commerce in Nederland en de strategieën die gehanteerd kunnen worden om Internet succesvol in te zetten als marketinginstrument.

De enquête kan door de respondent zowel on-line als op papier worden ingevuld. In beide gevallen zal men eerst de website https://adi.uva.nl/ecommerce moeten bezoeken. Op deze website kan men ook achtergrond informatie vinden over het onderzoek. Op de website https://adi.uva.nl kan men meer informatie vinden over het Anton Dreesmann Institute for Infopreneurship.

Voor het onderzoek zijn alle organisaties met een site op Internet van harte welkom. De onderzoekers zijn op zoek naar websites van zowel grote als kleine ondernemingen en zowel uitgebreide als beperkte websites.

Het onderzoek maakt deel uit van het promotieonderzoek van drs René Jansen (Universiteit van Amsterdam, www.uva.nl ) en het afstudeerproject van Martijn Scheele (Nijmegen Business School, University of Nijmegen, www.kun.nl/nbs ).

Deel: ' Onderzoek gestart naar commercieel gebruik Internet '
Lees ook