Nieuws Gemeente Groningen


Onderzoek GGD in kinderdagverblijven
30 juni 1999
De gemeente Groningen heeft een plan van aanpak opgesteld voor het binnenmilieu in de Groninger kinderdagverblijven. Het plan is vooral bedoeld om extra aandacht te besteden aan het binnenmilieu. In opdracht van de gemeente Groningen onderzocht de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in 1998 het binnenmilieu van kinderdagverblijven in de stad. In een steekproef zijn in de woon- en slaapkamers van 18 kinderdagverblijven metingen verricht om de ventilatie, temperatuur, vochtigheid, mijten-allergeen, katten- en hondenallergeen en bacteriën te meten.
Voor het onderzoek is uitgegaan van toetsingsvoorwaarden die zijn afgeleid van gezondheidskundige advieswaarden en normen of uit de wetenschappelijke literatuur. De GGD voert jaarlijkse kwaliteitscontroles uit. Daarbij zal de GGD voortaan vooral aandacht hebben voor aspecten als temperatuur, luchtvochtigheid, het wassen van beddengoed en knuffels etc.
Aanvullend zal een vervolgonderzoek worden gehouden om de effecten van de maatregelen te toetsen en er zal een kleiner onderzoek worden gedaan naar het binnenmilieu in peuterspeelzalen en in de naschoolse-opvang-voorzieningen in de gemeente Groningen.

Deel: ' Onderzoek GGD in Groningse kinderdagverblijven '
Lees ook