Voedingscentrum
Onderzoek hygiëne in de keuken
11 juni

Ongeveer de helft van het aantal voedselvergiftigingen in Nederland wordt veroorzaakt door handelingen in de keuken. Om te onderzoeken hoe het er daar aan toegaat keek het Voedingscentrum bij 20 gezinnen mee die thuis een gerecht bereidden met gesneden kipfilet. Tot de gezinnen hoorden kinderen en ouderen, twee kwetsbare groepen. De meesten gaven aan dat ze wisten dat een goede hygiëne moest worden toegepast, vanwege de grote kans op de aanwezigheid van ziekteverwekkers. Maar de praktijk bleek regelmatig tegen te vallen. Microbiologisch onderzoek toonde aan dat vrijwel alle vaatdoeken besmet waren met veel bacteriën, met een grote kans op ziekmakende exemplaren.

Nog niet de helft waste vooraf de handen goed met water en zeep. De kipfilet werd vaak zó uitgepakt dat er kans was op besmetting via de verpakking of besmette handen. In eenderde van de huishoudens werd niet gebruikgemaakt van een aparte snijplank voor kip en voor de groente. Meestal werd dan de groente gesneden vóór de kipfilet, maar tweemaal gebeurde dit erná, zonder tussentijds af te wassen. Een keer ging het zelfs om groente die rauw (en dus mogelijk besmet) gegeten werd.

Slechts een enkeling maakte bij het snijden gebruik van een mes en een vork. Regelmatig werden met besmette handen voorwerpen aangeraakt, zoals kruidenpotjes, het aanrechtblad, de kraan enzovoort. In twee gevallen werden nog te verhitten groenten gesneden met hetzelfde (niet gereinigde!) mes dat voor de kip was gebruikt.

Na het snijden van de kip waste slechts de helft de handen op de juiste wijze, namelijk gedurende enige tijd met warm water en zeep. Slechts de helft van de huishoudens spoelde de met kip besmette snijplank direct na met heet water en eventueel met reinigingsmiddel.

Al met al blijkt uit dit onderzoek dat, ook in huishoudens die bestaan uit personen met minder weerstand (zoals jonge kinderen en ouderen), regelmatig risicovolle handelingen plaatsvinden. Zeker in het geval van Campylobacer vormt de besmetting van handen of voedsel een groot risico, omdat je hiervan slechts weinig cellen nodig hebt om ziek te worden.

Meer voedingsnieuws

Deel: ' Onderzoek hygiëne in de keuken '
Lees ook