Hoofd Bedrijfschap Ambachten

Onderzoek naar internetmogelijkheden voor de branche hellende daken

Hoogwaardig en professioneel ondernemerschap bevorderen door middel van ICT. Dat is de uitdaging voor de branche hellende daken (de bedrijven die dakpannen en leien verwerken).

Stichting Ideaal Dak heeft met steun van het Hoofdbedrijfschap Ambachten het initiatief genomen om een vooronderzoek uit te voeren naar de haalbaarheid van een internetportaal voor de branche hellende daken, waarmee zij de branche meeneemt in een maatschappelijke ontwikkeling. Vanuit een dergelijk portaal kan de communicatie- en informatie uitwisseling tussen de diverse spelers in deze branche gefaciliteerd worden. Hiermee kan de branche een strategische positie innemen op het internet. Daardoor zou de branche haar imago en haar positie richting opdrachtgevers, toeleveranciers en arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

Aan de hand van de uitkomsten van dit vooronderzoek zullen de Stichting Ideaal Dak en het Hoofdbedrijfschap Ambachten zich beraden omtrent de mogelijkheden tot daadwerkelijk uitvoering van het project.

Het vooronderzoek getiteld "Het internet onder één dak" is te bestellen bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten, postbus 940, 2270 AX Voorburg, telefoon (070)3371111, fax (070)3863439, e-mail hba@hba.nl. Het onderzoek, publicatienummer 259, kost 10,- / 4,54. excl. verzendkosten.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek internetmogelijkheden voor branche hellende daken '
Lees ook