Katholieke Universiteit Brabant

Onderzoek naar tweetaligheid onder Turken en Limburgers
Dr. A.M. Backus krijgt KNAW-beurs

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft besloten dr. A.M. Backus een KNAW-beurs te verlenen voor zijn onderzoek op het gebied van de Geesteswetenschappen. Backus (1965) is verbonden aan Babylon, Centrum voor Meertaligheid in de Multiculturele Samenleving, van de Letterenfaculteit van de Katholieke Universiteit Brabant.

Backus ontvangt de beurs voor zijn geplande vergelijkende onderzoek naar tweetaligheid onder Turken en Limburgers in Nederland. Hij wil onderzoeken welke redenen Turken en Limburgers hebben om Nederlands te gebruiken en op welke manier Nederlandse leenwoorden worden ingepast in de eigen taal.

Met het Programma Akademie-Onderzoekers wordt beoogd talentvolle jonge onderzoekers voor de wetenschapsbeoefening in Nederland te behouden en het onderzoekspotentieel van de universiteiten te versterken. Het programma is in 1986 gestart, nadat was geconstateerd dat het voor jonge, veelbelovende wetenschappelijke onderzoekers steeds moeilijker werd een vaste positie aan de universiteit te verwerven.

De universiteiten dienen aanvragen voor een Akademie-onderzoekerschap in bij de Akademie. Die beoordeelt de aanvragen en selecteert de kandidaten. De uitverkoren Akademie-onderzoekers treden in dienst van de aanvragende universiteit. Hoewel het aantal aanvragen dat elke universiteit mag indienen aan een maximum gebonden is, is van te voren bepaald hoeveel plaatsen iedere universiteit toegewezen krijgt. Er is dus sprake van een open competitie tussen de universiteiten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek KUB naar tweetaligheid onder Turken en Limburgers '
Lees ook