Onderzoek internet-sites MKB

Uit een onderzoek onder 100 willekeurige internet-sites van bedrijven uit het MKB zijn een paar opvallende zaken naar voren gekomen:

Bezoek

- 91 sites werden minder dan 10 keer per dag bezocht
- 7 sites kregen tussen de 10 en 25 bezoekers per dag
- 1 site kreeg meer dan 50 bezoekers per dag in de testperiode
- 1 site werd tijdens het onderzoek opgeheven!

Omvang

- 82 sites bevatten een homepage en enkele achterliggende pagina's
- 11 sites bevatten meer dan 10 pagina's
- 7 sites veroorzaakten problemen in de navigatie, waardoor niet duidelijk werd hoeveel pagina's er beschikbaar waren

Identiteit

- 98 sites bevatten de correcte NAW van de ondernemer
- 2 sites bevatten geen (correcte) informatie over het bedrijf

Producten/diensten

- 76 sites vermeldden diensten/producten van het bedrijf
- 15 sites gaven een algemene beschrijving van wat het bedrijf levert
- 6 sites bevatten een tekst waaruit producten/diensten kunnen worden afgeleid
- 2 sites vermeldden in het geheel niet wat het bedrijf doet

Bestellen

- 13 sites gaven de mogelijkheid via internet goederen of diensten te bestellen
- 22 sites gaven aan hoe te bestellen, anders dan via internet

De testperiode besloeg 8 dagen, waarvan 5 werkdagen: zondag 14 febrauri tot en met zondag 21 februari 1999.

Interviews

Met 44 bedrijven werd telefonisch een kort interview gehouden. Omdat dit aantal de eerste keer te klein is, geen cijfers, maar wat algemene indrukken:
- Men vermeldt over het algemeen de site wel op briefpapier, in mailings en in drukwerk.

- Men maakt (bijna) nooit reclame speciaal voor de site.
- Men is teleurgesteld in de bezoekersaantallen.
- Het onderhoud van de site wordt al snel op een laag pitje gezet.

Voorstel

Aan de geinterviewden is het systeem van KortingNet uitgelegd. Centraal zoveel mogelijk producten en diensten met korting aanbieden, met directe bestelmogelijkheid en doorklik naar eigen site, voor slechts f 50,- per maand. Alle ondernemers leek dit een goede mogelijkheid om zonder te investeren in reclame de omzet te vergroten, nieuwe relaties op te doen en het site-bezoek te vergroten.

Zal internet het mogelijk maken zonder reclame te verkopen?

Het onderzoek zal over enige tijd worden herhaald, met meer interviews, zodat ook daarvan de aantallen zinvol kunnen worden gepubliceerd.

Hans van Heertum

Noot redactie:

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot

Hans van Heertum
De Bedrijvenbank
Deccaweg 38
Postbus 12345
1100 AH Amsterdam
Telefoon: 020-6113553
Fax : 020-6117583
www.bedrijvenbank.nl
email: info@bedrijvenbank.nl

Deel: ' Onderzoek Kwaliteit en bezoek Internet-sites mkb matig '
Lees ook