Provincie Friesland

Persberichten

GS stellen rapportage onderzoek naar kwaliteit en veiligheid zweminrichtingen vast

De provincie is in Fryslân verantwoordelijk voor het toezicht op de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden (WHVZ). Over het onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de zweminrichtingen in de provincie, wordt jaarlijks gerapporteerd. In 2000 zijn 44 openbaar toegankelijke en 70 semi-openbare zweminrichtingen gecontroleerd door de provincie. In totaal gaat het om 240 bassins. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten de Rapportage 2000 vastgesteld. Vervolgprocedure: 17 oktober Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer (ter k.)

5 september 2001

Deel: ' Onderzoek kwaliteit en veiligheid zweminrichtingen Friesland '
Lees ook