Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

Onderzoek kwaliteit van de arbeid bij NS Reizigers 27 september 2001
De eerste resultaten van het onderzoek kwaliteit van de arbeid bij NS Reizigers zijn bekend. De algehele tevredenheid scoort voldoende, maar op belangrijke onderdelen zijn verbeteringen nodig. Duidelijk wordt dat de problemen omtrent de kwaliteit van de arbeid breder liggen dan alleen onvrede over het nieuwe productiemodel (procesvereenvoudiging).

Het onafhankelijke onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid bij NS Reizigers is uitgevoerd door onderzoeksbureau IVA in opdracht van de Ondernemingsraad en de directie van NS Reizigers. In april 2001 hebben OR en directie afgesproken om zich gezamenlijk in te spannen om de kwaliteit van het werk op peil te houden en te verbeteren. Dit eerste belevingsonderzoek is een nulmeting om de huidige situatie in kaart te brengen. Via periodieke vervolgmetingen zullen de ontwikkelingen worden bijgehouden.

Werksfeer

In het enquête-onderzoek zijn 16 aspecten onderzocht waaronder de werksfeer, de werklast, de arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Uit het rapport blijkt dat onder meer de wijze van aansturing, de werkzekerheid en de communicatie moeten worden verbeterd. Machinisten en conducteurs oordelen op veel punten beduidend negatiever dan de overige functiegroepen. De enquête die in mei is gehouden is door 40 procent van de betrokkenen ingestuurd.

Een overgrote meerderheid voelt zich betrokken bij het bedrijf en is gemotiveerd en tevreden over de inhoud van hun werk. Directie en Ondernemingsraad van NS Reizigers zullen op korte termijn op basis van de uitkomsten samenwerken aan verbeteringen.

Deel: ' Onderzoek kwaliteit van de arbeid bij NS Reizigers '
Lees ook