Provincie Utrecht


Persbericht
16 maart 1999

ONDERZOEK KWALITEIT VINEX-WONINGBOUW IN WIJK ZENDERPARK IJSSELSTEIN

De kwaliteit van de VINEX-woningbouw staat regelmatig ter discussie in de media. Er zijn twijfels over de stedenbouwkundige kwaliteit ('saaiheid') en over de als te hoog ervaren dichtheden ('benauwend'). Dreigen VINEX-locaties de concurrentieslag te gaan verliezen en probleemwijken van de toekomst te worden? Gerben Helleman, student aan de Universiteit Utrecht, peilde in opdracht van de provincie Utrecht, de mening van de bewoners over de kwaliteit van het woningaanbod en de woonomgeving. Doel is om via aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de grote woningbouwlocaties in de provincie Utrecht.

Belangrijkste conclusie
Helleman koos de pré-VINEX wijk Zenderpark in IJsselstein uit voor een enquête. Deze werd uitgezet onder ruim 1.000 bewoners; de respons is met ruim 44% goed te noemen. De resultaten staan in het rapport Zorgen voor de VINEX. Ook vertegenwoordigers van de gemeente IJsselstein, een projectontwikkelaar, een makelaar en de woningbouwvereniging gaven hun mening. Bewoners blijken veel waardering te hebben voor de woningen zelf, maar zijn kritisch over de woonomgeving, de opzet en de bebouwingsdichtheid, de groenvoorziening en de parkeergelegenheid. Het onderzoek roept niet het beeld van een toekomstige probleemwijk op. Het lijkt interessant het onderzoek over twee jaar te herhalen. Hiermee kan de (eventuele) verandering in de beleving van de bewoners worden vastgesteld, als de wijk inmiddels wel volwassen is.

Woningen zelf
De woningen krijgen een positieve beoordeling. Veel waardering is er voor de vormgeving en de verscheidenheid. Het zijn vooral de kopers die tevreden zijn over de grootte van de woning, de prijs-kwaliteitverhouding en het uiterlijk (architectuur) van de woning. De woningen voldoen aan de specifieke woonwensen en gebruikerseisen van de consument.

Woonomgeving
Bewoners zijn in het algemeen tevreden over de ligging van de wijk, de wegen en fietspaden, speelgelegenheid en de sociale veiligheid. Omgevingskenmerken als de opzet en bebouwingsdichtheid, de groenvoorziening en de parkeergelegenheid, worden echter negatief beoordeeld. Onderzocht is of de neiging tot verhuizen hiermee samenhangt. Binnen deze steekproef geeft 59% aan binnen 10 jaar te willen verhuizen. Huurders willen óf binnen twee jaar verhuizen óf juist helemaal niet. Kopers overwegen meer op een termijn van 5 tot 10 jaar te verhuizen. Ongeveer 35% van de huishoudens gaat beslist verhuizen. De overige huishoudens laten hun verhuisbeslissing afhangen van de situatie in de woonomgeving, maar ook van de mogelijkheid tot verbouwing, de verkeersproblemen -ontsluiting van de wijk, de files- en de verplaatsing van de zendmasten. Huurders zijn over het algemeen milder in hun oordeel over de woonomgeving. De wens om al dan niet te verhuizen is vaak een momentopname en is ook gerelateerd aan de ontwikkeling van de levensfase van de bewoners.

Sociale huurwoningen
De hoeveelheid sociale huurwoningen in het al gerealiseerde deel van de wijk heeft te maken met het beschikbaar zijn van sociale woningbouwsubsidies (BWS) in 1997 en 1998. De marktpartijen vinden dat ze te laat zijn betrokken bij de eerste fase van het stedenbouwkundige plan van de gemeente. De gekozen woningdifferentiatie voor de eerste fase van de wijk leidt tot een wat eenzijdige samenstelling van de bevolking. Er is ook kritiek op de smalle wegprofielen en op de inrichting en vervolgens de trage uitvoering van het gemeenschappelijk groen, de hoge dichtheden en de beperkte ruimte voor individueel groen.

Visie van de gemeente IJsselstein
Een verklaring van de gemeente is dat Zenderpark een wijk in wording is en dat een hoog bouwtempo met 800 woningen per jaar is aangehouden. Naarmate de wijk verder ingericht wordt met voorzieningen, zal veel kritiek verdwijnen. Tijdens de bouw zijn de woningen toch goed bereikbaar gebleven.
Kopers en in mindere mate huurders zullen niet snel negatief oordelen over de zojuist door hen betrokken woning. De woonomgeving is dan wat sneller voorwerp van ontevredenheid, zeker als het hapert in de communicatie tussen bewoners en gemeente en vertraging in de uitvoering van werkzaamheden van de gemeente optreedt. Inmiddels is er overleg met de bewoners tot stand gekomen, in de vorm van een wijkontmoetingspunt en een nieuwsbrief. Enkele inzichten van bewoners zijn inmiddels doorgevoerd. (Voor informatie: Marja van Buuren, actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Deel: ' Onderzoek kwaliteit VINEX-woningbouw in IJsselstein '
Lees ook