expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW:Onderzoek legionella in agrarische sector

Nr. 99/122
25 juni 1999

Onderzoek naar mogelijke aanwezigheid van legionella in agrarische sector

Er komt een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van de legionella-bacterie in de agrarische sector. Aanleiding voor het onderzoek is dat er veel vragen zijn gekomen van werknemers uit met name de tuinbouw over het risico van besmetting. Alhoewel er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat er een verhoogd risico is op besmetting van werknemers in de agrarische sector, moet het onderzoek elke onzekerheid hierover uitsluiten.

Dit is de uitkomst van een overleg tussen de Arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, branche-organisatie LTO-Nederland, Stigas-Arbodienst en de vakbonden FNV-Bondgenoten en CNV-BedrijvenBond. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van deze partijen en zal worden uitgevoerd door Stigas, arbodienst in de agrarische sector.
Doel van het onderzoek, dat zich vooral richt op de technische systemen in de agrarische sector, is na te gaan of er omstandigheden zijn die kunnen leiden tot het ontstaan van de legionella-bacterie. Mocht het antwoord bevestigend zijn, dan wordt nagegaan in hoeverre dit een mogelijk risico oplevert voor de gezondheid van werknemers en ondernemers en welke (extra) preventieve maatregelen in dat geval moeten worden genomen om dit risico zoveel mogelijk te beperken.

Eerder heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg geconstateerd dat uit de meldingen van de veteranenziekte over de afgelopen vijf jaar niet blijkt dat tuinders een verhoogd risico lopen. Hoewel de veteranenziekte niet altijd herkend wordt, werkt een groter risico bij een bepaalde beroepsgroep door in de meldingen bij de Inspectie.


----------------------------------------------------------------------


------------------------

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, LTO Nederland, Stigas-Arbodienst, FNV-Bondgenoten en CNV-BedrijvenBond.

25 jun 99 14:03

Deel: ' Onderzoek legionella in agrarische sector '
Lees ook