PERSBERICHT

De directie van De Vries Robbé Groep N.V. ("DVRG") maakt het volgende bekend:

DVRG heeft onderzoek verricht naar de gang van zaken bij de inbreng door BTG Holdings B.V. van een drietal ondernemingen en de daarmee samenhangende emissie door DVRG van 1.253.918 aandelen in haar kapitaal. Deze transactie heeft plaatsgevonden in maart 1998.

De voorlopige bevindingen van het onderzoek zijn hedenmorgen met de AEX besproken. Naar aanleiding van dat gesprek heeft de AEX besloten de notering van aandelen in DVRG op te schorten.

In de loop van de volgende week hoopt DVRG middels een nader persbericht meer bijzonderheden bekend te kunnen maken.

De Vries Robbé Groep N.V.
Huis ter Heide, 18 februari 2000

Deel: ' Onderzoek leidt tot opschorting handel in aandelen DVRG '
Lees ook