Ingezonden persbericht


Persbericht
Onderzoek LogicaCMG: mobiel werken breekt door

Nederlands bedrijfsleven positief mits voor iedereen beschikbaar

AMSTELVEEN, 3 maart 2003 Een Europees onderzoek van LogicaCMG laat zien dat Nederlandse directeuren, personeelsmanagers en medewerkers in het algemeen positief gestemd zijn over mobiel en online werken met laptop, GSM en Personal Digital Assistant (PDA). Dit blijkt uit een onderzoek (n=275) over mobiel werken dat LogicaCMG heeft laten uitvoeren bij grote bedrijven met meer dan 500 werknemers in Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Nederlandse directeuren vinden dat mobiel werken de uitwisseling van informatie binnen het bedrijf efficiënter maakt. Volgens de personeelsmanagers groeit de productiviteit van medewerkers als zij ook mobiel werken, maar zijn voor mobiel werken wel nieuwe regels en afspraken nodig. De medewerkers zelf houden ondanks de voordelen van mobiel werken behoefte aan direct collegiaal contact en een zekere vorm van sociale controle, al was het maar om te laten zien hoe hard ze werken. Volgens alle geënquêteerden zal mobiel werken met toegang tot internet en email de komende jaren snel groeien.

Rendement en productiviteit
Maar liefst 80% van de Nederlandse directeuren vindt dat de investering zich terugverdient als beschikbare bedrijfsinformatie beter kan worden gedeeld. Volgens 42% van de Europese personeelsmanagers stijgt de productiviteit van de medewerkers die mobiel werken. Wel zijn volgens ruim de helft van de ondervraagde Nederlandse personeelsmanagers goede richtlijnen voor mobiel werken nodig.

De mogelijkheid om up-to-date te blijven met emails is de meest populaire toepassing van mobiele apparaten, zoals laptops en personal digital assistants , zegt Martijn Hünteler, Senior Management Consultant van LogicaCMG. Als je die basisbehoefte uitbreidt met het mobiliseren van bedrijfskritische applicaties wordt de toegevoegde waarde nog groter. Mobiel kunnen werken met de laatste relevante gegevens zonder communicatiebeperkingen zorgt ervoor dat collega s en klanten sneller en efficiënter kunnen worden geholpen. Mobiel werken kan tevens bijdragen aan het reduceren van de kosten voor infrastructuur. Daarnaast kan het de klanttevredenheid en het bedrijfsresultaat vergroten door een meer persoonlijke face-to-face service , wat uiteindelijk resulteert in hogere omzet , aldus Hünteler.

Voor- en nadelen van mobiel werken
Van de ondervraagde Nederlandse werknemers noemt 65% de mogelijkheid overal te kunnen werken als het belangrijkste voordeel van mobiel werken, terwijl 83% van de Duitsers, 85% van de Engelsen en slechts 44% van de Fransen het daarmee eens is. De vraag of men door mobiel te werken efficiënter omgaat met verloren uurtjes laat een groot verschil op functieniveau zien. Zo wordt dit in alle landen, met name door werknemers, als belangrijk voordeel van mobiel werken genoemd (60%), iets minder door directeuren (54%) en het minst door personeelsmanagers (52%). Deze laatste twee groepen zijn van mening nu al erg efficiënt te werken. Nederlandse directeuren zeggen vaker dan hun Europese collega s beducht te zijn voor de kosten van mobiel werken. Het belangrijkste argument tegen mobiel werken is voor personeelsmanagers en medewerkers dat men het werk eerder mee naar huis neemt en dit ook gaat voelen als verplichting.

Van de Nederlandse medewerkers vindt 40% dat ze door mobiel werken met gebruik van email en internetfaciliteiten meer interactie (niet te verwarren met persoonlijk contact) met collega s hebben. Deze mening wordt in Europa door slechts 29% gedeeld. Toch ziet 55% van de Nederlandse werknemers het als een gemis dat ze door mobiel te werken aan anderen niet kunnen laten zien hoe hard ze werken, terwijl maar 33% van alle Europeanen dat belangrijk vindt. Ook zegt 50% van de Nederlandse werknemers juist gemotiveerd te worden door de persoonlijke samenwerking met collega s, terwijl mobiel werken hen het gevoel geeft dat dit juist veel minder wordt.

Wie gebruikt wat?
Nederlandse directeuren gebruiken allemaal een GSM en vier van de vijf werkt regelmatig met een laptop. Het Verenigd Koninkrijk loopt voorop, daar wordt het grootste gebruik van technologie voor mobiel werken gemeten. Met name Duitse directeuren blijven wat betreft de gebruikte apparatuur op alle fronten sterk achter. Frankrijk heeft een massale voorkeur voor de desktop, slechts 36% maakt gebruik van een laptop. Daarentegen scoort de PDA met 50% bij deze doelgroep veel beter dan in Nederland (10%). In Nederland is 60% van de directeuren van mening dat de technologie voor mobiel werken voor alle managers en medewerkers beschikbaar zou moeten zijn. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waar volgens de directeuren het gebruik van apparaten voor mobiel werken aan het functieniveau gebonden moet zijn.

Gebruikte technologie
De onderzochte technologieën voor mobiel werken met toegang tot email en internet betroffen laptops, PDA s, mobiele telefoons, Bluetooth-technologie en zogenaamde smart phones. Een smart phone is een mobiel apparaat dat hoofdzakelijk is bedoeld voor telefoneren, maar waarin ook een aantal computerfuncties wordt geboden, zoals een agendafunctie, email, telefoonboek of een webbrowser. In heel Europa is men het eens met de stelling dat smart phones en apparaten met Bluetooth-technologie de toekomst hebben. Met name in Nederland wordt de komende twee jaar een grote groei voor deze beide technologieën verwacht. Nederlandse werknemers twijfelen nog wel over de betrouwbaarheid van de apparatuur. Dit weegt voor hen erg zwaar, omdat in Nederland, sterker dan in andere Europese landen, de werknemer verantwoordelijk is voor de door hem of haar gebruikte apparatuur.

Over LogicaCMG
LogicaCMG is een wereldwijd opererende dienstverlener op het gebied van management en ICT- consultancy, systeemintegratie en outsourcing. Met bovendien een uitgebreide expertise in draadloze datacommunicatie ondersteunt LogicaCMG klanten in diverse markten, zoals telecommunicatie, bank- en verzekeringswezen, energie en utilities, industrie, distributie, transport en de overheid. De onderneming ontstond uit de fusie van Logica en CMG in december 2002 en heeft kantoren in 34 landen en ruim 60 jaar gecombineerde ervaring in ICT-dienstverlening. LogicaCMG is de nummer twee beursgenoteerde Europese ICT-dienstverlener en genoteerd aan de beurzen van Londen en Amsterdam. Meer informatie: www.logicacmg.com.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Deel: ' Onderzoek LogicaCMG mobiel werken breekt door '
Lees ook