Registratiekamer

5 juli 2002

Onderzoek met OPTA naar beleid KPN rond geheime nummers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP), toezichthouder op de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en OPTA, toezichthouder op de naleving van de Telecommunicatiewet (Tw) zijn, mede naar aanleiding van klachten, een onderzoek begonnen naar het beleid van KPN wat betreft geheime nummers. De toezichthouders willen van de grootste aanbieder van telefonie in Nederland onder meer weten hoe de abonnees geïnformeerd worden over dit beleid en hoe het bedrijf vorm geeft aan de rechten van de abonnee als het gaat om geheimhouding. OPTA en CBP betrekken ook het verstrekken van adresgegevens aan derden voor reclamedoeleinden bij het onderzoek.

In het onderzoek staan drie aspecten centraal: ten eerste komt de rechtmatigheid aan de orde van het door KPN beschikbaar stellen van persoonsgegevens van abonnees met een geheim nummer voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Ten tweede wordt onderzocht welke informatie de KPN over het geheime nummer verstrekt aan abonnees en over hun rechten. Tenslotte komen de keuzemogelijkheden aan de orde die KPN abonnees biedt bij het publiceren van abonnee-informatie en het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Het CBP houdt toezicht op de Wet bescherming persoonsgegevens en beschikt daartoe over onderzoeksbevoegdheden (artikel 60 en 61 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is een toezichthouder bevoegd inlichtingen te vorderen (artikel 5:16) en is een ieder verplicht om medewerking te verlenen (artikel 5:20).

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek met OPTA naar beleid KPN rond geheime nummers '
Lees ook