TuinbouwNet


Onderzoek afzetmogelijkheden bloemen met milieukeur

Is het commercieel interessant om snijbloemen met een milieukeurmerk in de markt te zetten? De Sectorcommissie Bloemkwekerij van het Productschap Tuinbouw (PT) vindt dat dit onderzocht moet worden. De Centrale Vereniging Bloemendetailhandel (VBW) heeft om zo'n onderzoek gevraagd en het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Voor bloemisten in ons land is het nu onduidelijk of de verkoop van bloemen met een milieukeurmerk commercieel interessant is. Ook ligt er geen winkelformule op de plank om dit op te starten. De onderzoekers zullen de ervaringen die eerder zijn opgedaan met milieukeur/MPS-A bloemen meenemen.

Begonia

Verder heeft de sectorcommissie het groene licht gegeven voor een onderzoek naar het ontstaan van misvormde groeipunten bij de plant begonia. Dit project wordt uitgevoerd door het proefstation in Aalsmeer in samenwerking met de NAKB, de vermeerderaars en LTO Groeiservice. In eerste instantie zal een inventarisatie plaatsvinden om te kijken of de oorzaak van de misvorming kan worden achterhaald. Daarna wordt besloten of het project voortgezet wordt.

Amaryllis

Uit de sector is het idee gekomen om een machine te ontwikkelen die automatisch amaryllisbollen kan schonen. Op dit moment worden de bollen nog handmatig schoongemaakt. De sectorcommissie van het PT ziet wel wat in het voorstel en heeft er geld voor beschikbaar gesteld, waarvan een deel als een renteloos voorschot. De resultaten van het onderzoek zullen via de vakpers naar buiten gebracht worden.

Bolrot bij het rooien van amaryllissen is een probleem dat vaak de kop opsteekt. Vermoedelijk speelt de beregeningswijze een belangrijke rol in het ontstaan van bolrot. Om hierover meer duidelijkheid te verkrijgen zal een onderzoek worden opgestart.

In totaal heeft de sectorcommissie van het PT voor de genoemde onderzoeken 420.000 gulden uitgetrokken voor dit jaar en 2000. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van teelt, handel en vakbonden. Zij bepalen waar het geld van de sector aan besteed wordt.

Deel: ' Onderzoek naar afzetmogelijkheden bloemen met milieukeur '
Lees ook