Ingezonden persbericht

Anti-islamitische reacties binnen de EU na de terreurdaden

in de VS

Onderzoek van het Europees Observatorium tegen Racisme

en Vreemdelingenhaat

Rotterdam, 3 oktober 2001

Het Europees Observatorium tegen Racisme en Vreemdelingehaat

(EUMC) in Wenen heeft de resultaten bekend gemaakt van haar

onderzoek naar anti-islamitische reacties binnen de EU als gevolg

van de terreurdaden in de Verenigde Staten.

Het EUMC baseert haar rapport op de gegevens van de RAXEN

National Focal Points in 13 lidstaten van de EU, waaronder

Nederland.

(DE VOLLEDIGE TEKST STAAT OP WWW.LBR.NL)

Het onderzoek richt zich op gegevens over verbaal en fysiek geweld

tegen moslims en de islamitische gemeenschap, op verandering

van houding ten aanzien van de islamitische gemeenschap en op

de vraag of het daarbij ging om reacties op de terreurdaden in de

VS. Het EUMC kreeg rapportages uit 13 EU-lidstaten, waaronder

Nederland.

In een aantal landen -waaronder Nederland, België, Zweden- lijkt er

volgens het EUMC een toename te zijn van incidenten gericht

tegen moslims als mogelijk gevolg van de terreurdaden in de VS,

maar in andere landen (Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Italië,

Luxemburg, Portugal) niet.

Het EUMC vindt dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te

trekken, maar is van plan om de gevolgen van de aanslagen in de

VS voor de islamitische gemeenschap in de EU ook op lange

termijn en met regelmaat te volgen.

In juni is het EUMC met alle 15 EU-lidstaten

samenwerkingsverbanden aangegaan om nieuwe maatregelen te

ontwikkelen voor de bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en

antisemitisme en om gelijkheid en verscheidenheid in Europa te

bevorderen. Hiertoe zijn in alle lidstaten zogenaamde nationale

Focal Points opgericht. Deze Focal Points maken deel uit van het

nieuwe Europese Informatienetwerk inzake racisme en

vreemdelingenhaat (RAXEN).

Het Nederlandse National Focal Point bestaat uit een

samenwerkingsverband van de Anne Frank Stichting, het Landelijk

Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), de Landelijke

Vereniging van lokale en regionale Anti Discriminatie Bureaus (LV-

ADB's) en de Universiteit Leiden. De naam van het Nederlandse

National Focal Point is Dutch Monitoring Centre on Racism and

Xenophobia (DUMC).

Zie voor de volledige tekst van het onderzoek de website van het

LBR, www.lbr.nl.

Meer informatie over dit bericht: LBR/DUMC, Leyla Hamidi (tel. 010-

2010228).


------- End of forwarded message -------

LBR

Schaatsbaan 51

3013 AR Rotterdam

Tel. +31-10-2010201

Fax. +31-10-2010222

www.lbr.nl

0100,0100,0100------- End of forwarded message -------Deel: ' Onderzoek naar anti-islamitische reacties binnen EU '
Lees ook