ST. AANDEELDEELH. GETRONICS

St. Aandeelhoudersbelangen Getronics vraagt om onderzoek

Persbericht

Stichting Aandeelhoudersbelangen Getronics vraagt Ondernemingskamer om onderzoek naar beleid directie en commissarissen Getronics

Amsterdam, donderdag 20 maart 2003 - De Stichting Aandeelhoudersbelangen Getronics heeft bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam een verzoek ingediend tot het instellen van een onderzoek naar 'het beleid, de gang van zaken en het toezicht hierop' binnen Getronics N.V. in de periode vanaf oktober vorig jaar tot heden.

De Stichting heeft tal van gegronde redenen te twijfelen aan een juist beleid en aan het toezicht daarop door de Raad van Commissarissen.

Op 27 maart aanstaande is een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) uitgeschreven, waar aandeelhouders gevraagd zal worden te beslissen over een uitgifte van nieuwe aandelen waardoor hun belang tot 3,5% zal verwateren. De Stichting vindt dat Getronics haar aandeelhouders - ondanks herhaald aandringen - volstrekt onvoldoende informeert om hierover te kunnen oordelen en te stemmen. Daarom vraagt de Stichting aan de Ondernemingskamer onder meer om te bepalen dat tijdens deze BAVA niet zal worden gestemd over de statutenwijziging die voor de verwatering nodig is en over de benoeming van omstreden bestuurders.

Details over de reeks van gronden waarop de Stichting haar verzoek baseert, zijn neergelegd in een uitvoerige brief aan Directie en Commissarissen van Getronics. Deze brief zenden wij u desgevraagd graag toe per fax of EMail.

NOOT voor de REDACTIE:

- Afzender van dit persbericht is de Stichting Aandeelhoudersbelangen Getronics te Amsterdam. - De Stichting is enkele dagen geleden opgericht en houdt 5.625.000 aandelen in het geplaatste kapitaal van Getronics met een nominale waarde van 4 Eurocent elk waardoor de Stichting bevoegd is tot het indienen van een dergelijk verzoek. - De voorzitter van het bestuur van de Stichting is dr. Paul Frentrop van Deminor. - Perscontacten via Huijskens & Istha. - Belt u met Charles Huijskens, telefoonnummer 020 - 6 855 955 - Email: charles@huijskens-istha.nl

Getronics N.V.20 mrt 03 14:44

Zoekwoorden:

Deel: ' Onderzoek naar beleid directie en commissarissen Getronics '
Lees ook